Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion

Forskargrupp Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?

Vi studerar övre luftvägsslemhinna i relation till virus, där vissa virus utvecklar kronisk infektion med sekundära sjukdomar och andra läker ut. Humant papillomvirus (HPV) kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel, Epstein-Barr virus till cancer bakom näsan.

Vi vill veta var i övre luftväg dessa virus finns, för att förebygga och behandla sjukdom genom bl.a användning av redan befintligt vaccin. Dessa sjukdomar är dödliga i obehandlat skick, behandlingen är kirurgisk och återkommande och har därmed stor påverkan på livskvalitet.

Vi arbetar translationellt med fokus på hälsofrämjande och prevention för optimal patientnytta.

Vi använder flerdimensionella metoder som SF-36, dyspnéindex, PCR/microarray (PapilloCheck®), realtids-PCR, IHC och EBER in situ hybridisering (EBER-ISH).

Syfte och mål

Att studera luftvägsförträngningar i relation till behandling, virus och påverkan på livskvaliteten. Vi har rapporterat data om virus i luftvägarna under många år

Introduktion

Det övergripande syftet är patient- och befolkningsnytta. Vi studerar övre luftvägar i relation till virus. Humant papillomvirus (HPV) kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel, Epstein-Barr virus till cancer bakom näsan. P16 är en lägesspecifik tumörmarkör för HPV, som hämmar tumörväxt, EBV kan nedreglera p16. Vi vet inte vilken roll dessa virus har på olika platser i övre luftväg; chaufförer eller passagerare

SGS är en luftvägsförträngning som förekommer i 1 av 400 000 fall/år. Okänd orsak. Vår forskargrupp rapporterar hög förekomst av EBV (33%) vid stämbandscancer. Stämbanden ligger ca 1 cm ovan platsen för SGS. Respiratoriskt papillom (RRP) beror på infektion med HPV6 och 11 i struphuvudet vanligen på stämbanden. Vid såväl RRP som SGS läker sjukdomen ut hos vissa medan andra utvecklar kronisk infektion med ett återkommande kirurgiskt behandlingsbehov.

Hypotes

Det finns virus i SGS, ballongvidgning är ett bättre behandlingsalternativ än laser och patienterna uppvisar signifikant förbättrad andning och livskvalitet efter operation.

Material/metod

Delarbete I och IV pågår som observations, deskriptiva tvärsnittsstudier, baserade på diagnoskoder inom Region Västerbotten. Delarbete II-III:  pågående materialinsamling. I studie II använder vi SF36 och dyspné-index som effektmått för livskvalitet och andningsfunktion över tid. Vid analys av virus (III) i vävnaden, använder vi en flerdimensionell metodik; PCR/microarray (PapilloCheck®), real time-PCR och EBER in situ hybridization (EBER-ISH).  Statistisk storleken på materialet bestämmas utifrån pågående pilotstudie (indexstudie).

Vi har en patientinklusion som möjliggör analys av material 2023 Q4/2024 Q1-2 utan ett multicenter upplägg.

Klinisk nytta

Utfall kommer att påverka val av operationsmetod vid SGS särskilt i ljuset av vår pågående parallell livskvalitetsstudie. Om vi hittar virus i SGS (II) kan vi använda befintligt vaccin mot ex HPV för att förlänga behandlings intervall, så som vid respiratoriska papillom (RRP).

Vi förväntar oss ett minskat insjuknande om HPV finns i SGS, då en genderneutral vaccinering pågåerÄven förväntat minskat nyinsjuknande. Vi kan också bättre skydda vårdpersonal då patienterna under operation om vi vet vart virus finns.

Katarina Olofsson

Katarina Olofsson
Forskare, adjungerad universitetslektor, adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 87

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi