"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion

Forskargrupp Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?

Bakgrund

Subglottisk stenos (SGS) är en förträngning under stämbanden av oklar orsak. Inkluderas alla undergrupper insjuknar 4,9/100 000/år jämfört med recidiverande respiratoriska papillom (RRP), 2/100 000/år med stor påverkan på livskvalitet, röst och andning. Den årliga kostnaden för SGS är jämförbar med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och diabetes. Vårdkostnaden för RRP beräknades till 120 miljoner dollar år 2000. Det finns ett upprepat symtomlindrande kirurgiskt behandlingsbehov under specifika förhållanden. Det finns ingen botande behandling, enstaka fall med spontanutläkning för både SGS och RRP.

Mål

Vi drivs av nyfikenhet, samhälls-, och patientnytta inom överskådlig framtid. Patientnyttan består i en förväntad tilläggsbehandling med minskad sjuklighet samt ökad sjukdomsförståelse och samhällsnyttan av lägre sjukvårdskostnad. Vår grupp har rapporterat om virus i luftväg sedan 2011 och presenterat 3 avhandlingar sedan 2016, dvs tydlig genomförbarhet.

Material och metod

För att förstå hur SGS påverkar livsfunktionalitet använder vi robusta formulär; SF-36 och dyspné index. Vi jämför formulären före och efter operation för att mäta effektivitet av operationer även om de måste upprepas för funktionalitet på sikt. Vi kommer att kartlägga den icke-mänskliga arvsmassan i provbitar från SGS för att förstå vad det är som driver ärrbildningen under stämbanden (del i en pågående avhandling)

Betydelse

Drivs inflammationen som kväver SGS patienten av virus eller bakterier kan vi i vissa fall erbjuda vaccin. Därmed insjuknar färre/år i en lindrigare variant av SGS vilket kan innebära färre och kortare vårdtider, lägre vårdkostnader, ett mindre personligt lidande och bättre skydd av vårdgivare. Vi vet att RRP drivs av HPV 6 och 11 vid vaccination sjönk antalet insjuknade patienter/år dramatiskt i Australien. Vi förväntar oss samma minskning av HPV positiv tung bas-, och halsmandelscancer som debuterar senare i livet, det innebär att framtiden får bekräfta vår hypotes

Katarina Olofsson

Katarina Olofsson
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 87

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2023-10-23