Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Katarina Olofsson

Katarina Olofsson

Vi studerar virus i övre luftvägsslemhinna. Humant papillomvirus kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel samt vårtor i luftstrupen. Epstein-Barr virus till cancer bakom näsan.

Kontakt

E-post
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar
Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar
Anknytning
Adjungerad professor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar

Jag är anställd vid Region Västerbotten som överläkare och adjungerad lektor/docent. Jag undervisar/handleder vid läkar-, logoped-, och omvårdnadsprogrammen samt ST-utbildning. Jag möter patienter med röst, andnings och sväljningsstörningar på operation och mottagning. Forskningslinjen är translationell, interaktiv och samverkande. I vår forskningsgrupp finns laborativ kompetens, klinisk kompetens inom virologi, patologi, öron-, näs- och halssjukdomar, samt statistik. Vi är representerade på 2 utbildningsnoder inom norra regionen och samverkar med samtliga universitetssjukhus nationellt såväl kliniskt som forskningsmässigt.

Handledarhistoria

Huvudhandledare för doktorander

  • I oktober 2016, Christos Loizou ”Human papillomavirus in recurrent respiratory papillomatosis, tonsillar and mobile tongue cancer”
  • I maj 2019, Anna Holm”Human papillomavirus in sino-nasal inverted papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-malignant tonsils”.
  • I november 2022 försvarar Alexandra Schindele sin avhandling.  
  • I januari 2021 registrerades Anders Erlandsson som doktorand ”Airway stenosis – in relation to surgical technique, causation and impact on quality of life”
  • I februari 2017, Stina Sundstedt ”Swallowing function in patients with Parkinson's disease and Deep Brain Stimulation”. Stina tog en licentiate examen I april 2014

Biträdandehandledare för doktorander

  • Eleonor Koro, registrerad doktorand i november 2019.
  • Elenor Lundgren, registrerad doktorand i september 2020

Framtidens projekt 

Vad?

Vi vill studera luftvägsförträngningar i relation till behandling, virus och påverkan på livskvaliteten. Vi har rapporterat data om virus i luftvägarna under många år.

Varför?

Övergripande syfte är patient- och befolkningsnytta. Vi studerar övre luftvägar i relation till virus. Humant papillomvirus (HPV) kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel och vårtsjukdom i halsen (respiratoriska papillom, RRP). Epstein-Barr virus har en relation till cancer bakom näsan. P16 är en lägesspecifik tumörmarkör för HPV, som hämmar tumörväxt, EBV kan nedreglera p16.

Vi vet inte vilken roll dessa virus har på olika platser i övre luftväg; chaufförer eller passagerare. Subglottisk stenos (SGS) är en luftvägsförträngning, ca 1 cm under stämbanden, som förekommer i 1 av 400 000 fall/år. Okänd orsak. Vår forskargrupp rapporterar hög förekomst av EBV (33%) vid stämbandscancer. Stämbanden ligger ca 1 cm ovan platsen för SGS. RRP beror på infektion med HPV6 och 11 i halsen vanligen på stämbanden. Vid såväl RRP som SGS läker sjukdomen ut hos vissa medan andra utvecklar kronisk infektion med ett återkommande kirurgiskt behandlingsbehov.

Hypotes

Det finns virus i SGS, ballongvidgning är ett bättre behandlingsalternativ än laser och patienterna uppvisar signifikant förbättrad andning och livskvalitet efter operation.

Klinisk nytta

Utfall kommer att påverka val av operationsmetod vid SGS särskilt i ljuset av vår parallella livskvalitetsstudie. Om vi hittar virus i SGS (II) kan vi använda befintligt vaccin mot ex HPV för att förlänga behandlings intervall, så som vid respiratoriska papillom (RRP). Vi förväntar oss ett minskat insjuknande om HPV finns i SGS, då en genderneutral vaccinering. Vi kan också bättre skydda vårdpersonal under operation om vi vet vart virus finns.

 

Discover Oncology, Springer 2022, Vol. 13, (1)
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2021, Vol. 3 : 20-21
Olofsson, Katarina
European Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 51, (10) : 2535-2539
Sobti, Aastha; Sakellariou, Christina; Nilsson, Maile; et al.
Annales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale, Elsevier 2020, Vol. 137, (3) : 186-191
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, Elsevier Masson SAS 2020, Vol. 137, (3) : 201-206
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 140, (5) : 413-417
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 4, (3) : 285-291
Holm, Anna; Schindele, Alexandra; Allard, Annika; et al.
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 138, (11) : 1020-1027
Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; et al.
Abstracts from the Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine 34th Congress, John Wiley & Sons 2017 : 1034-1035
Nellgård, Per; Ejnell, Hasse; Olofsson, Katarina; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2017, Vol. 3 : 28-31
Olofsson, Katarina; Papatziamos, Georgios; Ejnell, Hasse; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2017, Vol. 7, (6)
Sundstedt, Stina; Holmén, Lina; Rova, Elin; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 126, (2) : 110-116
Sundstedt, Stina; Nordh, Erik; Linder, Jan; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Wilms, Torben; Khan, Gulfaraz; Coates, Philip J; et al.
The Laryngoscope, Vol. 126, (1) : 122-127
Forslund, Ola; Schwartz, Stefan; Olofsson, Katarina; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 3 : 29-32
Olofsson, Katarina
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 1 : 21-29
Olofsson, Katarina; Gahm, Caroline; Ekborn, Andreas; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 135, (10) : 1058-1064
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Arvidsson, Andreas; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2015, Vol. 113, (2) : 321-326
Sgaramella, Nicola; Coates, P. J.; Strindlund, K.; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 134, (4) : 401-406
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 127, (5) : 329-336
Kulneff, Linda; Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; et al.
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 126, (5) : 350-356
Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; van Doorn, Jan; et al.
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
Läkartidningen, Vol. 108, (21) : 1187-1189
Olofsson, Katarina; Loizou, Christos; Evander, Magnus; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2010, Vol. 107, (17) : 1150-1154
Olofsson, Katarina; Van Doorn, Jan; Kulneff, Linda; et al.
Journal of Immunology, Vol. 185, (1) : 345-356
Teige, Anna; Bockermann, Robert; Hasan, Maruf; et al.
Journal of Immunology, Vol. 184, (5) : 2253-2260
Zhao, Ming; Wigren, Maria; Dunér, Pontus; et al.
Journal of Lipid Research, Vol. 50, (11) : 2258-2264
Diczfalusy, Ulf; Olofsson, Katarina E; Carlsson, Ann-Margreth; et al.
Current Opinion in Lipidology, Vol. 20, (1) : 82-84
Olofsson, Katarina E; Björkbacka, Harry
Circulation Research, Vol. 104, (12) : e62-70
Wigren, Maria; Bengtsson, Daniel; Dunér, Pontus; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 370, (2) : 348-352
Olofsson, Katarina E; Andersson, Linda; Nilsson, Jan; et al.
The Laryngoscope, Vol. 112, (12) : 2211-2219
Hertegård, Stellan; Hallén, Lars; Laurent, Claude; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 109, (5) : 488-496
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 119, (6) : 712-717
Olofsson, Katarina; Mattsson, C; Hammarström, Marie-Louise; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 111, (1) : 36-47
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 106, (2) : 396-403
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Olofsson, Katarina; Sjöstedt, M; Allard, Annika; et al.

Forskargrupper

Katarina Olofsson
Katarina Olofsson

Jag undervisar/handleder vid läkar-, logoped-, och omvårdnadsprogrammen samt ST-utbildning.