"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Olofsson

Vi studerar orsak till subglottisk stenos en progressiv förträngning av luftvägen under stämbanden. Orsakerna kan vara mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampar eller hormonell påverkan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad professor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar
Plats

Hej!

Jag heter Katarina Olofsson och är anställd som överläkare i röst och talrubbningar (foniatri) till 80% och som klinisk professor till 20% vid Umeå universitet. Där har jag i uppdrag att utbilda och utveckla verksamheten på olika nivåer. Genom den kombinationstjänst jag får jag förmånen att vara kliniskt aktiv och sektionsansvarig för den patientgrupp vår forskning omfattar, det underlättar i patientnära klinisk forskning.

Vår forskning handlar om subglottisk stenos (SGS) och respiratoriska papillom (RRP)

SGS är en progressiv förträngning av luftvägen strax under stämbanden, med kvinnlig dominans. Idag finns inget bot, tillståndet kräver återkommande kirurgisk behandling i narkos, 80 % återfaller inom 3 år. I genomsnitt tar det >18 månader för diagnos och därmed behandling på grund av att SGS förväxlas oftast med astma. Inkluderas alla varianter av SGS drabbas ca 0,49/100 000 individer/år. Sjukdomen är relativt ovanlig, men högst relevant ur ett sjukvårdskostnads perspektiv som uppges vara jämförbar med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och diabetes. Att inte få luft har stor påverkan på livskvalitet och funktionalitet som människa

Vad arbetar jag med nu och framöver

Vi arbetar med att kartlägga påverkan på livskvalitet före och efter operation av subglottisk stenos (SGS), jämföra olika operationsmetoder och att studera tänkbara orsaker till att SGS uppstår med fokus på  kvinnlig dominans. Om vi kan adressera orsaken kommer det att påverka behandling. Vi vill bidra till preventiva och hälsofrämjande insatser genom att identifiera riskpatienter för operation, förbättra diagnostik och därmed tillgång till rätt behandling. Vi försöker  att kartlägga behandlingsintervallen över sjukdomstid. Vi har ett samarbete med Lund docent Ola Forslund avseende respiratoriskt papillom (virusvårtor på stämbanden) där vi kartlägger mikroorganismer i luftväg på olika ställen och studerar antikroppssvar samt cytokinprofil för att bättre förstå sjukdomsförloppet och på så vis påverka behandling som idag precis som vid SGS består av upprepad kirurgi. Jag är nu huvudhandledare för min 5:te doktorand, nyligen avklarad halvtid med planerad disputation 2026. Vi arbetar för att registrera en 6:te doktorand i ämnesområdet SGS och söker medel för det

Ett previlegium

Jag har regionalt behandlingsansvar för patienter med subglottisk stenos (SGS) och respiratoriskt papillom (RRP). Såväl SGS som RRP kräver kirurgisk behandling i narkos ibland flera gånger/år mest sannolikt resten av livet. Tillstånden ger progressiva andningsbesvär och heshet, därmed dokumenterad stor impakt på livskvalitet i alla aspekter. Att kunna bistå med forskning är ett oerhört privilegium. Vår grupp har bl.a visat att man kan sänka antalet behandlingar vid RRP från 2/år till 0.8/år vid tilläggsbehandling med vaccin

En kort beskrivning av min akademiska karriär

Svensk läkarlegitimation1992/11/02
Specialist ÖNH 1998/04/29
Specialist Foiatri  2001/11/27
Disputation 1999/10/01
Universitetsöverläkare 2015/02/01—2020/11/30
Docent 2012/06/06
Lektorat, UmU 2020/12/01-----2021/12/31
Adjungerad/klinisk prof 2022/01/01---tv
Sektionschef foniatri 2002/01/01 tv
 

Huvudhandledare för doktorander

  • I januari 2021 registrerades Anders Erlandsson som doktorand ”Airway stenosis – in relation to surgical technique, causation and impact on quality of life”. Halvidsrapport 2024-03-22
  • I november 2022 disputerade Alexandra Schindele" Human papilloma virus and Epstein-Barr-virus in upper airway mucosa
  • I maj 2019 disputerade Anna Holm”Human papillomavirus in sino-nasal inverted papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-malignant tonsils”.
  • I februari 2017 disputerade Stina Sundstedt ”Swallowing function in patients with Parkinson's disease and Deep Brain Stimulation”. Stina tog en licentiate examen I april 2014
  • I oktober 2016 disputerade Christos Loizou ”Human papillomavirus in recurrent respiratory papillomatosis, tonsillar and mobile tongue cancer”

Biträdandehandledare för doktorander

  • Eleonor Koro, registrerad doktorand i november 2019, halvtisrapport 2023
  • Elenor Lundgren, registrerad doktorand i september 2020

 

 

 

 

 

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
Erlandsson, Anders; Lundquist, Anders; Olofsson, Katarina
Acta Oto-Laryngologica
Koro, Eleonor; Ögren, Emely; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 144, (1) : 71-75
Schindele, Alexandra; Al-Sabtti, Semma; Olofsson, Katarina
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2023, Vol. 143, (6) : 528-535
Erlandsson, Anders; Werner, Mimmi; Holm, Anna; et al.
Discover Oncology, Springer 2022, Vol. 13, (1)
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2021, Vol. 3 : 20-21
Olofsson, Katarina
European Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 51, (10) : 2535-2539
Sobti, Aastha; Sakellariou, Christina; Nilsson, Maile; et al.
Annales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale, Elsevier 2020, Vol. 137, (3) : 186-191
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, Elsevier Masson SAS 2020, Vol. 137, (3) : 201-206
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 140, (5) : 413-417
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), Wiley-Blackwell 2019, Vol. 4, (3) : 285-291
Holm, Anna; Schindele, Alexandra; Allard, Annika; et al.
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 138, (11) : 1020-1027
Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; et al.
Abstracts from the Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine 34th Congress, John Wiley & Sons 2017 : 1034-1035
Nellgård, Per; Ejnell, Hasse; Olofsson, Katarina; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2017, Vol. 3 : 28-31
Olofsson, Katarina; Papatziamos, Georgios; Ejnell, Hasse; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2017, Vol. 7, (6)
Sundstedt, Stina; Holmén, Lina; Rova, Elin; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 126, (2) : 110-116
Sundstedt, Stina; Nordh, Erik; Linder, Jan; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Wilms, Torben; Khan, Gulfaraz; Coates, Philip J; et al.
The Laryngoscope, Vol. 126, (1) : 122-127
Forslund, Ola; Schwartz, Stefan; Olofsson, Katarina; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 3 : 29-32
Olofsson, Katarina
Svensk ÖNH-tidskrift, Taylor & Francis 2016, Vol. 1 : 21-29
Olofsson, Katarina; Gahm, Caroline; Ekborn, Andreas; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 135, (10) : 1058-1064
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Arvidsson, Andreas; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2015, Vol. 113, (2) : 321-326
Sgaramella, Nicola; Coates, P. J.; Strindlund, K.; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 134, (4) : 401-406
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 127, (5) : 329-336
Kulneff, Linda; Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; et al.
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 126, (5) : 350-356
Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; van Doorn, Jan; et al.
Parkinson's Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
Läkartidningen, Svergies läkarförbund 2011, Vol. 108, (21) : 1187-1189
Olofsson, Katarina; Loizou, Christos; Evander, Magnus; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2010, Vol. 107, (17) : 1150-1154
Olofsson, Katarina; Van Doorn, Jan; Kulneff, Linda; et al.
Journal of Immunology, Vol. 185, (1) : 345-356
Teige, Anna; Bockermann, Robert; Hasan, Maruf; et al.
Journal of Immunology, Vol. 184, (5) : 2253-2260
Zhao, Ming; Wigren, Maria; Dunér, Pontus; et al.
Journal of Lipid Research, Vol. 50, (11) : 2258-2264
Diczfalusy, Ulf; Olofsson, Katarina E; Carlsson, Ann-Margreth; et al.
Current Opinion in Lipidology, Vol. 20, (1) : 82-84
Olofsson, Katarina E; Björkbacka, Harry
Circulation Research, Vol. 104, (12) : e62-70
Wigren, Maria; Bengtsson, Daniel; Dunér, Pontus; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 370, (2) : 348-352
Olofsson, Katarina E; Andersson, Linda; Nilsson, Jan; et al.
The Laryngoscope, Vol. 112, (12) : 2211-2219
Hertegård, Stellan; Hallén, Lars; Laurent, Claude; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 109, (5) : 488-496
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 119, (6) : 712-717
Olofsson, Katarina; Mattsson, C; Hammarström, Marie-Louise; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 111, (1) : 36-47
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 106, (2) : 396-403
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise

Forskargrupper

Katarina Olofsson
Katarina Olofsson

Jag undervisar/handleder vid läkar-, logoped-, och omvårdnadsprogrammen samt ST-utbildning. Populärvetenskap  ex  Fråga doktorn 2018, där ett kirurgiskt behandlingsingrepp vid subglottisk stenos (SGS; en progressiv förträngning med potentiell dödlig utgång belägen ca 1 cm under stämbanden) är filmat. Jag har föreläst om subglottisk stenos vid Vetenskapsluncher 2024. Jag publicerar i populärvetenskap - ex Svensk ÖNH tidskrift och Läkartidningen 1 ggr/år. Jag föreläser nationellt och internationellt inom mitt forskningsområde. Har uppdrag som opponent (4 st senast juni 2023), betygsnämnd (8 st senast mars 2024) och halvtidsseminarium > 7 st