Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Katarina Olofsson

Katarina Olofsson

Translationell forskningslinje inom cancervirus i övre luftväg samt luftvägsförträngning. Tre examinerade doktorander från 2016. Fyra pågående projekt

Kontakt

E-post
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar
Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Öron- näs- och halssjukdomar

Presentation

Jag är anställd vid Region Västerbotten som överläkare och adjungerad lektor/docent 20 % av arbetstiden utgörs av forskning, kvalitetsutveckling och undervisning. Jag undervisar/handleder vid framför allt läkar-, logoped-, och omvårdnads programmen samt i vetenskapliga arbeten vid ST utbildning. Den kliniska tiden är fördelad mellan mottagning och operation och relaterad till luftvägspatologi. Jag driver en translationell forskningslinje om cancervirus i övre luftväg samt luftvägsförträngning. I vår forskningsgrupp finns laborativ kompetens, klinisk kompetens inom virologi, patologi, öron-, näs och halssjukdomar, samt statistik att tillgå. Vi är representerade på 2 utbildningsnoder inom norra regionen och samverkar med samtliga universitetssjukhus såväl kliniskt som forskningsmässigt

Dåtid
I oktober 2016 försvarade Christos Loizou sin avhandling; Human papillomavirus in recurrent respiratory papillomatosis, tonsillar and mobile tongue cancer. I maj 2019 presenterade Anna Holm sin avhandling Human papillomavirus in sino-nasal inverted papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-malignant tonsils. I maj 2020 genomförde doktorand, Alexandra Schindele (registrerad i april 2018, UmU) sitt mittseminarium, med beräknad disputation november 2022, The role of human papilloma virus and Epstein-Barr-virus in upper airway mucosa.  Jag biträder Mimmi Werner som handledare för Eleonor Koro doktorand, registrerad i november 2019, med registreringstitel Prevalance of oncogenic viruses and evaluation of diagnostics in chronic otitis. I en tidigare forskningslinje om djup hjärnstimulering och sväljning, var jag handledare för M. Sc Stina Sundstedt, i hennes licentiat (2014) och doktorsavhandling (2017), Swallowing function in patients with Parkinson's disease and Deep Brain Stimulation.
 
Framtid
Planerad doktorandregistrering av Anders Erlandsson, Upper airway stenosis - in relation to surgical technique, causation and impact on quality of life. Arbete nr 4 kommer även att fungera som uppsats inom ramen för medicinska fakultetens vetenskapliga arbete, UmU; Martin Lundahl, rapport Q2 2021.
• Studie I, retrospektiv-observation-tvärsnitt, Airway stenosis - mapping long-term outcomes of endoscopic surgical techniques -case series in northern tertiary academic center.
• Studie II, prospektiv-observation-longitudinell-deskriptiv, Health related quality of life in airway stenosis.
• Studie III, prospektiv-observation-tvärsnitt-deskriptiv, Expression of oncogene virus in idiopathic subglottic stenosis.
• Studie IV, retrospektiv-observation-tvärsnitt, Cause of upper airway narrowing
 
Inom ämnet öron-, näs och hals sjukdomar bistår jag Mimmi Werner som handledare för  Elenor Lundgren, registrerad 2020-09-15 med titel "An audiological and quality of life evaluation, with an active bone conducting implant, after exposure to a sound trauma or aminoglycosides and among children with auditory neuropathy spectrum disorder ".
Jag biträder Alexandra Schindele i ett vetenskapligt ST-projekt av Sofie Kraft, inom forskningsområdet 2020-2021.
 
Betydelse
Vi vill studera cancerrelaterade virus i övre luftväg (III) eftersom att: (1) det kan förebyggas genom nuvarande HPV vaccin, (2) vaccin kan användas vid behandling (3) de kroniskt behandlingskrävande HPV relaterade sjukdomarna i luftväg är kostsamma för patienter,  familjer och sjukvård (4) vårdgivarna måste skydda sig på rätt sätt. Resultatet av endoskopisk ballongdilatation (2010-2019) mot Co2-laser (2000-2009) kommer att användas direkt i sjukvård som riktlinjer och i patientinformation (I). För att minimera tolkningsproblemet i objektiv utvärdering, har vi valt två livskvalitetsformulär att tillämpa före och efter ballong-operation (II). Vi antar att den vanligaste orsaken till luftvägsförträngning ligger i stämbanden och är av godartad natur om så inte är fallet påverka det fokus på luftvägsdiagnostik och behandling men även vår undervisningsprofil (IV). Det är intressant att veta om Region Västerbotten uppvisar likvärda resultat som nationella och internationella data anger. Det tillämpliga förväntade resultatet är viktigt eftersom det finns en tydlig och konkret process för att överföra vetenskapliga resultat till klinisk praxis.

European Journal of Immunology
Sobti, Aastha; Sakellariou, Christina; Nilsson, Maile; et al.
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, Elsevier Masson SAS 2020, Vol. 137, (3) : 201-206
Holm, Anna; Allard, Annika; Eriksson, Irene; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 140, (5) : 413-417
Schindele, Alexandra; Holm, Anna; Nylander, Karin; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 4, (3) : 285-291
Holm, Anna; Schindele, Alexandra; Allard, Annika; et al.
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 138, (11) : 1020-1027
Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; et al.
Abstracts from the Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine 34th Congress, John Wiley & Sons 2017 : 1034-1035
Nellgård, Per; Ejnell, Hasse; Olofsson, Katarina; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2017, Vol. 7, (6)
Sundstedt, Stina; Holmén, Lina; Rova, Elin; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 126, (2) : 110-116
Sundstedt, Stina; Nordh, Erik; Linder, Jan; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Wilms, Torben; Khan, Gulfaraz; Coates, Philip J; et al.
The Laryngoscope, Vol. 126, (1) : 122-127
Forslund, Ola; Schwartz, Stefan; Olofsson, Katarina; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 135, (10) : 1058-1064
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Arvidsson, Andreas; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2015, Vol. 113, (2) : 321-326
Sgaramella, Nicola; Coates, P. J.; Strindlund, K.; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 134, (4) : 401-406
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 127, (5) : 329-336
Kulneff, Linda; Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; et al.
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 126, (5) : 350-356
Sundstedt, Stina; Olofsson, Katarina; van Doorn, Jan; et al.
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
Läkartidningen, Vol. 108, (21) : 1187-1189
Olofsson, Katarina; Loizou, Christos; Evander, Magnus; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2010, Vol. 107, (17) : 1150-1154
Olofsson, Katarina; Van Doorn, Jan; Kulneff, Linda; et al.
Journal of Immunology, Vol. 185, (1) : 345-356
Teige, Anna; Bockermann, Robert; Hasan, Maruf; et al.
Journal of Immunology, Vol. 184, (5) : 2253-2260
Zhao, Ming; Wigren, Maria; Dunér, Pontus; et al.
Journal of Lipid Research, Vol. 50, (11) : 2258-2264
Diczfalusy, Ulf; Olofsson, Katarina E; Carlsson, Ann-Margreth; et al.
Current Opinion in Lipidology, Vol. 20, (1) : 82-84
Olofsson, Katarina E; Björkbacka, Harry
Circulation Research, Vol. 104, (12) : e62-70
Wigren, Maria; Bengtsson, Daniel; Dunér, Pontus; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 370, (2) : 348-352
Olofsson, Katarina E; Andersson, Linda; Nilsson, Jan; et al.
The Laryngoscope, Vol. 112, (12) : 2211-2219
Hertegård, Stellan; Hallén, Lars; Laurent, Claude; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Vol. 109, (5) : 488-496
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 119, (6) : 712-717
Olofsson, Katarina; Mattsson, C; Hammarström, Marie-Louise; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 111, (1) : 36-47
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 106, (2) : 396-403
Olofsson, Katarina; Hellström, S; Hammarström, Marie-Louise
Olofsson, Katarina; Sjöstedt, M; Allard, Annika; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Katarina Olofsson