"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Northpop – barns hälsa i Västerbotten

Forskningsprojekt I Northpop-studien inkluderar vi 10 000 gravida kvinnor i Västerbotten och följer deras barn från fosterlivet till skolåldern för att hitta risk- och friskfaktorer för vanliga sjukdomar som astma/allergi, övervikt/fetma och inlärningsproblem/beteendeproblem.

De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar. Syftet med studien är att identifiera påverkbara riskfaktorer för astma/allergi, övervikt/fetma och inlärningsproblem/beteendeproblem.

Projektansvarig

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-05-01 2029-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar. Den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet men vi saknar fortfarande kunskaper om hur vi kan påverka detta. Northpop är ett ambitiöst projekt där vi kommer att inkludera 10 000 gravida kvinnor och följa deras barn från fosterlivet till 7 års ålder. Syftet med studien är att identifiera påverkbara riskfaktorer för astma/allergi, övervikt/fetma och inlärningsproblem/beteendeproblem. Data som samlas in inkluderar web-enkäter, blodprov från mamma, och barn, bröstmjölk samt saliv- och avföringsprover. Målsättningen är friskare barn.

Nyckelord: Pediatrik, barn, kohort, tillväxt, metabolism, utveckling, nutrition, livsstil, genetik, epigenetik, tarmflora

Senast uppdaterad: 2019-11-26