Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Kerstin Edin

Kerstin Edin

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 och 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fika efter en forskare 2018
"Han sparkade både mig och barnet" - om våld och graviditet

 

FORTE 2016-2018

Forskningsledare: Ann Öhman

Forskargrupp: Ann Öhman, Monica Burman, Åsa Yttergren, Maria Carbin och Kerstin Edin

Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem - hälso-och sjukvårdens beredskap och styrning
Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver samordnade insatser där olika samhälleliga institutioner samverkar. Våld mot kvinnor har allt mer kommit att definieras som ett folkhälsoproblem. Hälso-och sjukvården, särskilt primärvården, är ofta den första, och kanske den enda instans dit våldsutsatta kvinnor vänder sig, vilket innebär att hälsoprofessionernas kompetens kring frågan sätts i fokus. Detta ställer nya och höga krav på hälso-och sjukvårdens bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det behövs också nya former och verktyg för samordning, prevention och insatser. I det här sammanhanget är det av central betydelse att granska hur arbetet med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården styrs och utvecklas genom lagar och policies. Mot bakgrund av att våldet nu formuleras som ett folkhälsoproblem, riktar vi in oss på primärvården. Vi granskar svårigheter och möjligheter för hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor.

Projektets syfte är;
•a) att analysera primärvårdens förutsättningar att hantera våld mot kvinnor;
•b) att granska styrningen av hälso- och sjukvården genom lagar och policies som rör hälso- och sjukvården.

I delstudie 1 gör vi en systematisk granskning av alla landstings policydokument om våld mot kvinnor och det rättsliga ramverk som styr hälso- och sjukvårdens arbete. I delstudie 2 genomför vi detaljerade studier av tre landsting med intervjuer med nyckelpersoner som medverkar i landstingens arbete med våld mot kvinnor och som samverkar med andra myndigheter om våld. Genom dessa studier ökar vi kunskapen om olika förståelser av våld mot kvinnor som ligger till grund för hur arbetet utformas i hälso- och sjukvården samt hur professionernas arbete inom primärvården styrs.

2019
Midwifery, Elsevier 2019, Vol. 68 : 56-64
Westergren, Agneta; Edin, Kerstin; Walsh, Denis; et al.
2019
Midwifery, Elsevier 2019, Vol. 69 : 84-91
Wilson, Ingrid M.; Eurenius, Eva; Lindkvist, Marie; et al.
2018
BMC Public Health, Vol. 18
Lusey, Hendrew; San Sebastian, Miguel; Christianson, Monica; et al.
2018
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2018, Vol. 18
Gebremichael, Mengistu Welday; Worku, Alemayehu; Medhanyie, Araya Abrha; et al.
2017
International Journal for Equity in Health, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 16
Lusey, Hendrew; Sebastian, Miguel San; Christianson, Monica; et al.
2016
African Journal of AIDS Research, NISC - National Inquiry Services Centre 2016, Vol. 15, (3) : 273-281
Lusey, Hendrew G.; Christianson, Monica; San Sebastian, Miguel; et al.
2016
Journal of Global Health, Vol. 6, (1)
Hullur, Nitya; D'Ambruoso, Lucia; Edin, Kerstin; et al.
2016
Culture, Health and Sexuality, Vol. 18, (9) : 1010-1024
Edin, Kerstin; Nilsson, Bo; Ivarsson, Anneli; et al.
2016
Victims & Offenders, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (3) : 373-391
Moen, Elisabeth; Nygren, Lennart; Edin, Kerstin
2015
Global Health Action, Co-Action Publishing 2015, Vol. 8
Kinsman, John; Norris, Shane A; Kahn, Kathleen; et al.
2015
Global Health Action, Vol. 8 : 1-4
Ivarsson, Anneli; Kinsman, John; Johansson, Karin; et al.
2014
SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, Vol. 11, (1) : 84-93
Lusey, Hendrew; San Sebastian, Miguel; Christianson, Monica; et al.
2014
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14
Gebrehiwot, Tesfay; San Sebastian, Miguel; Edin, Kerstin; et al.
2014
Women's Studies: International Forum, Vol. 46 : 96-106
Edin, Kerstin; Nilsson, Bo
2014
BMC Pediatrics, BioMed Central 2014, Vol. 14
Sedibe, Heather M.; Kahn, Kathleen; Edin, Kerstin; et al.
2013
Global Health Action, CoAction Publishing 2013, Vol. 6 : 20984-
Edin, Kerstin; Nilsson, Bo
2013
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2013, Vol. 12, (30)
Tsegay, Yalem; Gebrehiwot, Tesfay; Goicolea, Isabel; et al.
2013
BMC Public Health, BioMed Central 2013, Vol. 13, (1)
Goicolea, Isabel; Briones-Vozmediano, Erica; Öhman, Ann; et al.
2013
Midwifery, Elsevier 2013, Vol. 29, (3) : 195-202
Manithip, Chanthanom; Edin, Kerstin; Sihavong, Amphoy; et al.
2012
Global Health Action, Vol. 5 : 1-12
Goicolea, Isabel; Öhman, Ann; Salazar Torres, Mariano; et al.
2012
Global Health Action, CoAction Publishing 2012, Vol. 5
Torres, Virgilio Mariano Salazar; Goicolea, Isabel; Edin, Kerstin; et al.
2012
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central Ltd. 2012, Vol. 12, (113)
Gebrehiwot, Tesfay; Goicolea, Isabel; Edin, Kerstin; et al.
2012
International Journal of Sexual Health, Vol. 24, (4) : 303-317
Goicolea, Isabel; Salazar Torres, Mariano; Edin, Kerstin; et al.
2011
Maternal and Child Health Journal, Springer 2011, Vol. 15, (8) : 1356-1362
Manithip, C; Sihavong, A; Edin, Kerstin; et al.
2011
BMC International Health and Human Rights, Vol. 11
Njozing, Barnabas N; Edin, Kerstin E; San Sebástian, Miguel; et al.
2011
BMC Health Services Research, Vol. 11 : 328-
Njozing, Barnabas N; Edin, Kerstin E; San Sebastián, Miguel; et al.
2010
Violence against Women, Sage Publications 2010, Vol. 16, (2) : 189-206
Edin, Kerstin; Dahlgren, Lars; Lalos, Ann; et al.
2010
SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, Taylor & Francis 2010, Vol. 7, (4) : 24-32
Njozing, Nwarbébé Barnabas; Edin, Kerstin; Hurtig, Anna-Karin
2009
Men and Masculinities, Vol. 11, (3) : 307-324
Edin, Kerstin; Dahlgren, Lars; Högberg, Ulf; et al.
2008
Lakartidningen, Vol. 105, (22) : 1694-
Stenson, Kristina; Oberg, Mariella; Witkowski, Asa; et al.
2008
Lakartidningen, Vol. 105, (20) : 1505-6; discussion 1506
Högberg, Ulf; Edin, Kerstin
2008
Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, (2) : 225-244
Edin, Kerstin; Lalos, Ann; Högberg, Ulf; et al.
2007
Present challenges in gender research, Umeå University, Umeå 2007 : -
Edin, Kerstin
2006
Umeå University medical dissertations, New series No 1041
Edin, Kerstin E
2004
Nationellt seminarium om mansforskning: 11-12 mars 2003/2004 : 25-73
Edin, Kerstin
2002
Midwifery, Vol. 18, (4) : 268-278
Edin, Kerstin; Högberg, Ulf