"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Larsson

Jag är föreståndare för UPL och pedagogisk utvecklare i verksamheten.  

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) Roll: Föreståndare
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Sedan 1 september 2023 är jag föreståndare för UPL och har det övergripande ansvaret för vårt uppdrag att bistå med möjligheter till universitetspedagogisk utveckling vid lärosätet.

Jag anställdes som lektor i högskolepedagogik vid Universitetspedagogisk och lärandestöd, UPL, i juni 2018. Mitt uppdrag var att arbeta konkret med pedagogisk utveckling inom Umeå universitet. Det gjorde jag i huvudsak genom högskolepedagogiska kurser, verkstäder som stöd för pedagogisk meritering, samordning av Umeå universitets pedagogiska utvecklingsmedel och UPL:s seminarieserie för pedagogiskt ansvariga samt att fungera som pedagogiskt utvecklingsstöd åt institutioner och enheter. 

Före anställningen vid UPL var jag lektor i kulturgeografi och studierektor för grundutbildningen under sex och ett halvt år.  

Min forskning har handlat om territoriella utvecklingsfrågor, framför allt politik för landsbygdens utveckling och lite grand om risk- och sårbarhetsanalyser i relation till klimatförändringar. Under en period var jag involverad i projektet "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie". 

Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2021, (1) : 1-21
Larsson, Anna; Larsson, Lars
Umeå universitet 2021
Svedmark, Eva; Larsson, Lars; Nilsson Sandin, Per; et al.
Current Issues in Tourism, Routledge 2019, Vol. 22, (16) : 1958-1974
Larsson, Lars; Müller, Dieter
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 7, (1) : 85-97
Larsson, Lars
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University 2016, Vol. 10, (1) : 67-90
Larsson, Lars; Keskitalo, E. Carina H.; Åkermark, Jenny
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 36-37
Larsson, Lars
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 34-35
Larsson, Lars
Barents Studies, Rovaniemi: The Arctic Centre, University of Lapland 2015, Vol. 2, (1) : 11-33
Larsson, Lars; Wiberg, Ulf; Keskitalo, E Carina H
Journal of Rural and Community Development, Brandon University 2012, Vol. 7, (2) : 152-169
Larsson, Lars; Fuller, Tony; Pletsch, Carolyn
GERUM
Larsson, Lars; Robertsson, Louise
Sustainability and Short-term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions, Surrey: Ashgate 2012 : 17-34
Larsson, Lars; Waldenström, Cecilia
CERUM Report, 35
Larsson, Lars; Lundgren, Nils-Gustav
Stockholm: Tillväxtverket 2011
Larsson, Lars; Waldenström, Cecilia
Toronto: Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario 2010
Fuller, Tony; Larsson, Lars; Pletsch, Carolyn
Glesbygdsverket 2009
Larsson, Lars
Ska hela Sverige leva?, Stockholm: Forskningsrådet Formas 2008 : 359-368
Larsson, Lars
Geografiska regionstudier, 50
Larsson, Lars
Maaseudun Uusi Aika, Seinäjoki: 2001, Vol. 9, (3) : 73-76
Larsson, Lars

Jag har undervisat på alla nivåer inom högre utbildning, inklusive för universitetslärarna. Inom ramen för ämnet kulturgeografi har jag undervisat om platser och deras utveckling, planering, destinationsutveckling, kulturgeografisk teori och handledning av projekt och uppsatsarbeten. Vid UPL är det de pedagogiska frågorna som är själva kärnan. Dels en lite bredare ansats i introduktions- och baskurser, dels mer tematiskt inriktade mot exempelvis pedagogiskt ledarskap, handledning och hållbar utveckling. 

Jag strävar alltid efter att det kursdeltagarna ska få ta del av och arbeta med ska skapa engagemang; att stoffet och metodiken ska bidra till att skapa en känsla av angelägenhet och mening.