"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-15 Uppdaterad: 2023-06-20, 13:58

Nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Den pedagogiska verksamheten vid Umeå universitet ska ytterst främja och stödja studenters lärande. Helt centrala i det arbetet är universitetslärarna. I den senaste omgången av universitetets meriteringsmodell för pedagogiskt skickliga lärare utnämndes 14 meriterade och 2 excellenta lärare. Sammantaget har 330 lärare utnämnts sedan den första omgången 2014.

– Meriteringsmodellen visar på nytt att Umeå universitet har många engagerade och skickliga lärare, säger Cathrine Norberg, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering. Det är mycket glädjande!

De utnämnda lärarna kommer att firas vid Lärarhögtiden som äger rum den 10 november i samband med 30 års-jubileet av den Universitetspedagogiska konferensen. Festföremålen är lärare som utnämnts från hösten 2021 till våren 2023. Nästa ansökningsomgång i den pedagogiska meriteringsmodellen öppnar i mitten av augusti. För den som planerar att ansöka erbjuder UPL verkstäder som stöd.

Följande personer utnämns till excellenta lärare

Umeå universitetsbibliotek
Oskar Gedda, universitetslektor, Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd

Lars Larsson, universitetslektor, Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd

Följande personer utnämns till meriterade lärare

Humanistisk fakultet
Aleksei Semenenko, universitetslektor, Institutionen för språkstudier

Sofia Österborg Wiklund, postdoktor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet
Ahmed Osama Ahmed Hassan, universitetslektor, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Lars Berglund, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Anna Lena Chabes, universitetsadjunkt, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Åsa Gylfe, biträdande universitetslektor, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Andreas Hult, universitetslektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Johan Niklasson, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Eva Tengman, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Samhällsvetenskaplig fakultet
Magdalena Markowska, universitetslektor, Handelshögskolan, avdelningen företagsekonomi

Lars Persson, universitetslektor, Handelshögskolan, avdelningen nationalekonomi

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Itai Danielsky, universitetslektor, Institutionen för tillämpad elektronik och fysik

Tomas Lindehell, universitetsadjunkt, Designhögskolan

Malin Norberg, universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Norberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 43
Katarina Winka
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 79