"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Modig

I min forskning studerar jag hur olika faktorer i omgivnings- och arbetsmiljön påverkar människors hälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som projektledare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

I min forskning studerar jag hur olika faktorer i omgivnings- och arbetsmiljön påverkar människors hälsa. Jag har bland annat undersökt hur luftföroreningar från fordonstrafik påverkar risken att utveckla luftvägssjukdomar, men även genomfört kartläggande studier av halter av luftföroreningar i olika miljöer.

Sedan 2014 har jag haft min huvudsakliga anställning vid arbets- och miljömedicinska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus som yrkes- och miljöhygieniker. På kliniken utreder vi sambandet mellan ohälsa och exponeringar i arbets- eller omgivningsmiljön, där mitt uppdrag som yrkes- och miljöhygieniker är att bedöma exponering. Exponeringsbedömningarna kan avse enskilda patienter men även grupper vid tex områden med förorenad mark. Arbetet på kliniken har en naturlig koppling till forskning, och har medfört att jag mer och mer även intresserat mig för exponeringar inom arbetsmiljön.

För närvarande representerar jag tillsammans med kollegor norra regionen i en forskningsstudie kring yrkesmässig exponering för krom (VI) (Safechrome). Syftet med projektet är både att kartlägga exponeringsnivåer för krom(VI) i olika branscher men även att studera ny biologiska markörer. Under 2022 kommer vi även att delta i ett motsvarande projekt med fokus på återvinningsföretag (GreenMetalWaste).

Under 2022 kommer jag även att tillsammans med kollegor starta upp 30-årsuppföljningen av kohorten Respiratory Helath in Northern Europe (RHINE), där södra Västerbotten deltar som en av 7 nordeuropeiska centra. Kohorten ligger till grund för många vetenskapliga studier med fokus på förekomst och uppkomst av luftvägssjukdomar, och uppföljningen kommer att lägga en unik grund för fortsatt forskning inom området.

International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2024, Vol. 256
Jiang, Zheshun; Schenk, Linda; Assarsson, Eva; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 221
Mir Fakhraei, Rima; Lindberg, Eva; Benediktsdóttir, Bryndís; et al.
Environmental Research, Elsevier 2024, Vol. 257
Xu, Shanshan; Marcon, Alessandro; Bertelsen, Randi Jacobsen; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (32) : 11750-11766
Amin, Hesham; Šantl-Temkiv, Tina; Cramer, Christine; et al.
Frontiers in Allergy, Vol. 4
Gyawali, Sanjay; López-Cervantes, Juan Pablo; Johannessen, Ane; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 9, (3)
Gyawali, Sanjay; López-Cervantes, Juan Pablo; Jõgi, Nils Oskar; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 211
Kisiel, Marta A.; Arnfelt, Oscar; Lindberg, Eva; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 216
Kisiel, Marta A.; Sedvall, Martin; Malinovschi, Andrei; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Veber, Triin; Pyko, Andrei; Carlsen, Hanne Krage; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 181
Xu, Shanshan; Marcon, Alessandro; Bertelsen, Randi Jacobsen; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 34
Zhao, Tianyu; Markevych, Iana; Fuertes, Elaine; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Carlsen, Hanne Krage; Haga, Susanna Lohman; Olsson, David; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2022:1
Järvholm, Bengt; Modig, Lars; Pettersson, Hans
Science of the Total Environment, Elsevier 2022, Vol. 853
Wang, Juan; Janson, Christer; Malinovschi, Andrei; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Carlsen, Hanne Krage; Koca, Hatice; Lohman-Haga, Susanna; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 167 : 416-425
Carlsen, Hanne Krage; Bäck, E.; Eneroth, K.; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Vol. 189, (4)
Hagenbjörk, Annika; Malmqvist, E; Mattisson, K; et al.
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2017, Vol. 28, (3) : 320-328
Mostafavi, Nahid; Vlaanderen, Jelle; Portengen, Lutzen; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2017, Vol. 49, (1) : 235-245
Svanes, Cecilie; Koplin, Jennifer; Skulstad, Svein Magne; et al.
Environment International, Vol. 101 : 117-124
Temam, Sofia; Burte, Emilie; Adam, Martin; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 124, (3) : 306-312
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
BMJ Open, Vol. 5, (6)
Carlsen, Hanne Krage; Modig, Lars; Levinsson, Anna; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (6)
Chen, Chih-Mei; Thiering, Elisabeth; Zock, Jan-Paul; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 123, (6) : 613-621
Jacquemin, Benedicte; Siroux, Valerie; Sanchez, Margaux; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2015:1
Modig, Lars; Meister, Kadri; Strömgren, Magnus; et al.
Environment International, Vol. 81 : 1-7
Mostafavi, Nahid; Vlaanderen, Jelle; Chadeau-Hyam, Marc; et al.
Public Health, Vol. 129, (10) : 1398-1405
Pindus, Mihkel; Orru, Hans; Modig, Lars
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 69, (Supplement: 99) : 577-578
Adrian, L.; Svanes, C.; Johannessen, A.; et al.
The Lancet, Elsevier 2014, Vol. 383, (9919) : 785-795
Beelen, Rob; Raaschou-Nielsen, Ole; Stafoggia, Massimo; et al.
Journal of Medical Genetics, Vol. 51, (7) : 449-454
Dahgam, Santosh; Modig, Lars; Naluai, Asa Torinsson; et al.
Environment International, Vol. 73 : 382-392
de Hoogh, Kees; Korek, Michal; Vienneau, Danielle; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2014, Vol. 189, (6) : 684-696
Dimakopoulou, Konstantina; Samoli, Evangelia; Beelen, Rob; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:2
Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Modig, Lars; Forsberg, Bertil
Atmospheric Environment, Elsevier 2014, Vol. 94 : 241-248
Malmqvist, E.; Olsson, David; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (1) : 79-87
Modig, Lars; Dahgam, Santosh; Olsson, David; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Public Health Services, US Dept of Health and Human Services 2014, Vol. 122, (8) : 843-849
Wang, Meng; Beelen, Rob; Bellander, Tom; et al.
The Lancet Oncology, Vol. 14, (9) : 813-822
Raaschou-Nielsen, Ole; Andersen, Zorana J; Beelen, Rob; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 62 : 374-390
Cyrys, Josef; Eeftens, Marloes; Heinrich, Joachim; et al.
Journal of Medical Genetics, Vol. 49, (3) : 200-205
Dahgam, Santosh; Nyberg, Fredrik; Modig, Lars; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:1
Modig, Lars; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Jonsson, Lennart; et al.
Scientific World Journal, Vol. 2012 : 125818-
Oudin, Anna; Forsberg, Bertil; Strömgren, Magnus; et al.
Environmental Health, London: BioMed Central 2011, Vol. 10, (91)
Andersson, Martin; Modig, Lars; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 33, (6) : 1261-7
Modig, Lars; Torén, K; Janson, C; et al.
European Respiratory Journal, Copenhagen: Munksgaard 2006, Vol. 28, (1) : 75-81
Modig, Lars; Järvholm, Bengt; Rönnmark, Eva; et al.
Umeå universitet 2004
Forsberg, Bertil; Modig, Lars; Segerstedt, Bo
Atmospheric Environment, Elsevier 2004, Vol. 38, (13) : 1943-1953
Hazenkamp-Von Arx, M.E.; Gotschi, T.; Ackermann-Liebrich, U.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025