"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Norqvist

Universitetslektor och biträdande avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor och sedan januari 2023 även biträdande avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Mitt arbete sker framförallt inom rektorsprogrammet där jag utbildar rektorer inom olika skolformer.

I juni 2016 disputerade jag i ämnet pedagogiskt arbete. Min forskning och mitt avhandlingsarbete berör lärande och relationen mellan lärande och Informations och kommunikationsteknik, IKT. Mitt avhandlingsarbete anknyter till mina erfarenheter som lärare och utbildare inom skolan (formell utbildning) och i organiserat lärande utanför formella utbildningssystemet (icke-formell utbildning såsom utbildning inom föreningar och volontärorganisationer).

Inom formell utbildning har jag jobbat som lärare i nästan 13 år inom grundskolan år 1-7 i Vindelns kommun. Min inriktning som lärare är svenska/so med idrott som tillval. Frågor som berör inkludering, IKT i skolan, entreprenöriellt lärande och metoder för att synliggöra och erkänna lärande har varit drivkrafter i mitt arbete som lärare. Inom icke-formell utbildning har jag varit utbildare på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen). Inriktningen på mitt uppdrag var att utbilda organisationer och deltagare i metoder för att synliggöra och dokumentera lärande. Det sker, och pågår alltjämt inom ramen för Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action (nuvarande Erasmus+: Youth in Action) där unga vuxna mellan 18-30 år deltar i exempelvis ungdomsutbyten eller europeisk volontärtjänst, EVS. Programmet erbjuder den särskilt utvecklade strategin och metoden Youthpass som är ett verktyg för att synliggöra och dokumentera lärande.

Jag har erfarenheter från två olika europeiska grupper med koppling till EU (Europeiska Unionen) och Europarådet.

Pool of European Youth Researchers (PEYR) är en europeisk forskargrupp som bildats genom ett samarbete mellan Europeiska Unionen och Europarådet. Här var jag utvald för mandatperioden 2017-2020. Inriktningen för arbetet är utveckling av policy inom särskilt prioriterade områden för ungdomsfrågor.

European Training Strategy Advisory Group (ETS AG) är en expertgrupp som verkar för utveckling av utbildning inom Erasmus+: Youth in Action. Arbetet sker tillsammans med och på uppdrag av Europeiska kommissionen, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC). Genom detta uppdrag som rådgivare för European Training Strategy (ETS) inom EU-programmet Erasmus+: Youth in Action får jag tillgång till ett internationellt nätverk av forskare, beslutsfattare och utbildare. Dessutom ger det inblick i europeiska kommissionens arbete samt kontakter med anställda vid kommissionen. Här har jag varit aktiv medlem sedan 2017 och är det fortfarande.

Rektors förmågor i centrum: att omsätta kunskap till handling, Gleerups Utbildning AB 2024 : 173-188
Norqvist, Lars
Educational Management Administration & Leadership, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 1219-1238
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 59, (1) : 77-93
Norqvist, Lars; Ärlestig, Helene
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 40, (2) : 167-187
Norqvist, Lars; Poromaa Isling, Pär
Connecting the dots: Young People, Social Inclusion and Digitalisation, Tallinn, Estonia, June 26-28, 2018
Norqvist, Lars
International Review of Education, Springer 2017, Vol. 63, (2) : 235-256
Norqvist, Lars; Leffler, Eva
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 67
Norqvist, Lars
Universal Journal of Educational Research, Vol. 4, (6) : 1306-1318
Norqvist, Lars
Handbuch Informelles Lernen: Interdiziplinäre und Internationale Perspektiven, Weinheim/München: Juventa Verlag 2016 : 217-235
Norqvist, Lars; Leffler, Eva; Jahnke, Isa
Educational development in a changing world
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Lars, Norqvist; et al.
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
European Conference on Educational Research - ECER, Budapest, Hungary, september 7-11, 2015.
Norqvist, Lars
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning, 6-9 May 2014, Stockholm University.
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
Open Learning and Teaching in Educational Communities: 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 16-19, 2014, Proceedings : 165-178
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Open Learning and Teaching in Educational Communities: 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 16-19, 2014, Proceedings : 458-463
Norqvist, Lars; Jahnke, Isa; Olsson, Andreas
9th European Conference on Technology Enhanced Learning (ECTEL), Graz, Austria, 16-19 sep, 2014.
Olsson, Andreas; Norqvist, Lars; Jahnke, Isa
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8095 : 611-612
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Proceedings of the European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW), 21-25 September, Cyprus
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas
Scaling up Learning for Sustained Impact: 8th European Conference, on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2013, Paphos, Cyprus, September 17-21, 2013. Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 611-612
Jahnke, Isa; Norqvist, Lars; Olsson, Andreas

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt