"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Jutterström

Lektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej!

Jag heter Lena Jutterström och är lektor i omvårdnad och har en förenad anställning till primärvården i Region Västerbotten. Min kliniska erfarenhet inom vården är att jag har arbetat som operationssjuksköterska, distriktssjuksköterska, diabetessköterska samt inom ambulansjukvård. Jag delar min arbetstid mellan undervisning/handledning vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och arbete i klinik.

Jag undervisar i flera av institutionens program både på grund- och avancerad nivå, företrädelsevis inom distiktssköterskeprogrammet, omvårdnad vid diabetes, upplevelser av sjukdom, patientutbildning, egenvård och egenvårdsstöd samt kurser i kliniska bedömningar.

Jag forskar inom omvårdnad vid typ 2 diabetes, ett intresse som upptäcktes när jag arbetade som diabetessköterska i primärvården och som också är mitt huvudsakliga forskningsområde. Mitt avhandlingsarbete handlade om integration av sjukdom, turning points i sjukdomshantering samt utvärdering av personcentrerat egenvårdstöd vid typ 2 diabetes med randomiserad design med syfte att förbättra omvårdnaden för personer som lever med typ 2 diabetes. Ett annat forskningsområde är kardiovaskulärrisk vid typ 2 diabetes. Forskningen utförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

Forskning


Patientupplevelser och personcentrerat egenvårdsstöd

Projektet DIVA – Diabetes intervention in Västerbotten har involverat flera interventionsstudier med randomiserad design, även utanför Västerbotten i Östergötland och Sörmland. Målet är personcentrerat egenvårdsstöd för att få patienter att fokusera på det de anser vara viktigast för att klara av att leva med sjukdomen och egenvårdskraven. Vi har i flera projekt visat att egenvårdsstöd som ges i grupp eller individuellt, baserat på en supportmodell som vi framarbetat som bygger på patienters förståelse av sin sjukdom, har goda effekter på egenvårdsförmågan. HbA1c eller så kallat långtidssocker, har förbättrats genom interventionerna som handlat om att utöver praktiska behandlings- och egenvårdsaspekter få diskutera såväl emotionella som existentiella frågor kopplat till sjukdomen.

Jag har också deltagit i projektet iSMS – Interactive self-management support in type 2 diabetes. Projektet involverar en interventionsstudie med randomiserad design där personcentrerad vård kombineras med personcentrerat digitalt egenvårdsstöd. Ett screeninginstrument SMASc, har utvecklats som mäter behov av egenvårdsstöd inom fem områden, kunskap, dagliga rutiner, socialt stöd, känslomässig anpassning och framtidsvisioner. Utifrån denna screening rekommenderas patienter att använda en mobilapp för självmonitorering av mat, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling samt lära sig mer och reflektera kring sjukdomen och egenvården baserat på hemsidan www.T2D.se som vi har skapat inom forskargruppen.

 

 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2024, Vol. 19, (1)
Jutterström, Lena; Stenlund, Anna-Lena; Otten, Julia; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2020, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Orre, Carl Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
Umeå University medical dissertations, 1560
Jutterström, Lena
The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, Vol. 11, (2)
Jutterström, Lena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
European Diabetes Nursing, John Wiley & Sons 2012, Vol. 9, (2) : 46-50
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 3, (1) : 41-51
Hörnsten, Åsa; Jutterström, Lena; Audulv, Åsa; et al.
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.

Jag undervisar på såväl grund- samt avancerad nivå företrädelsevis på distriktssköterskeprogrammet, omvårdnad vid diabetes, egenvård, egenvårdsstöd vid typ 2 diabetes samt kurser i klinisk bedömning. Jag är klinisk lärare när det gäller verksamhetsförlagd utbildning i primärvård på grund- och avancerad nivå. Jag handleder självständiga arbeten på såväl grund- som avancerad nivå. 

Specialistsjuksköterskan Lena Jutterström

Lena vill väcka ett intresse för primärvården och diabetesomvårdnad.