Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?

Forskningsprojekt Huvudsyftet med projektet är att utforska hur risk för hjärt-kärlsjukdom uppfattas och hanteras av personer med typ 2 diabetes och vårdgivare inom diabetesvården ur ett primärvårdskontext.

Detta projekt syftar till att överbrygga kunskapsgapet mellan vetenskaplig evidens och klinisk praxis. Det kan också bidra till att förbättra måluppfyllelsen av nationella behandlingsmål inom diabetesvården och på så sätt också minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2 diabetes genom att resultat från projektet implementeras i utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal samt i utbildningsinsatser som vänder sig till personer med typ 2 diabetes.

Projektansvarig

Lena Jutterström
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 84

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-12-01 2024-12-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Trots att forskning visar att sänkning av blodtryck, blodsockernivåer och blodfetter minskar risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2 diabetes, når en betydande andel av dessa personer inte de nationella behandlingsmålen för typ 2 diabetes och löper följaktligen ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. I Norra regionen löper en större grupp av personer med typ 2 diabetes ökad risk för hjärt-kärlsjukdom än i landet i övrigt.