"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskan Lena Jutterström

Lena är specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård, distriktsvård samt har arbetat och forskat inom diabetesomvårdnad. Hon brinner för att väcka ett intresse för primärvården och diabetesomvårdnad.

Lena Jutterström blev antagen som doktorand vid institutionen för

omvårdnad och hade ingen tanke på att börja arbeta vid institutionen eftersom hon trivdes så bra i sitt arbete som distriktsköterska. 

- Under min doktorandtid hade jag möjlighet att undervisa och tyckte att detta var utmanande, utvecklande och roligt. Efter forskarutbildningen fick jag en anställning som lektor med en förenad anställning där jag delar min tjänstgöring med arbete i klinik i form av kvalitetsutvecklingsarbete men även kliniskt arbete. Resten av tiden ägnas till undervisning och forskning.

Det bästa med att vara lärare?

- Det bästa vara lärare är att man kan förena sin forskning med undervisning samt att fundera ut vilken pedagogik man ska använda till vilken undervisning. Sedan tycker jag att det är inspirerande att möta studenter både med att i klinik och i undervisningssituationer.

Lena undervisar i flera av institutionens program både på grund- och avancerad nivå, företrädelsevis inom distiktssköterskeprogrammet, omvårdnad vid diabetes, upplevelser av sjukdom, patientutbildning, egenvård och egenvårdsstöd samt kurser i kliniska bedömningar. Hon är klinisk lärare när det gäller verksamhetsförlagd utbildning i primärvård både på grund- och avancerad nivå. Hon handleder självständiga arbeten på såväl grund, avancerad och mastersnivå.

Nyttan med en förenad anställning

Det unika med Lena som lärare tror hon beror på att hon har en fot i klinik och en fot i undervisning/forskning.

- Detta gör att man med studenter kan reflektera över varför man arbetar på ett visst sätt ute i klinik men att vetenskap och utbildningen säger att detta ska utföras på ett annat sätt. Jag tror också att studenterna ser att jag är engagerad och brinner för undervisningen samt att jag vill utveckla den hela tiden.

Vilket tips skulle du ge till någon som funderar på att börja plugga?

- Tveka inte att hoppa på utbildningen. Kunskap är ingen tung börda att bära. All utbildning gör att man även lär sig hur man själv fungerar i olika situationer. Som sjuksköterska kan man arbeta på många olika ställen, det är bara du själv som sätter gränsen.

Varför ska man specialisera sig?

- Du kommer till ett mycket omväxlande arbete där nästan ingen dag är den andra lik. Du får hela tiden lära dig nya saker eftersom vården/omvårdnaden av olika tillstånd utvecklas hela tiden. Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska får möta olika människor som man hela tiden måste anpassa sig efter för att försöka beskriva bästa möjliga omvårdnad.  Om man vill fördjupa sina kunskaper och kompetens inom ett visst område borde man specialisera sig. Detta gör att man känner sig tryggare i sin roll och att man kan arbeta mer självständigt vilket krävs som distriktssköterska.

Vad forskar du om?

- Mitt forskningsområde är omvårdnad vid typ 2 diabetes. Mitt avhandlingsarbete handlade om integration av sjukdom, turning points i sjukdomshantering samt utvärdering av personcentrerat egenvårdstöd vid typ 2 diabetes med randomiserad design med syfte att förbättra omvårdnaden för personer som lever med typ 2 diabetes. Ett annat forskningsområde är kardiovaskulärrisk vid typ 2 diabetes. Forskningen utförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det är stimulerande och utvecklande att forska. Det är en ynnest att man kan få fördjupa sig inom ett område som intresserar en och som man brinner för samt att utifrån detta även stäva efter att utveckla och förhoppningsvis förbättra vården för personer med typ 2 diabetes.

Var kommer du ifrån: Jag kommer från en liten by i Västerbotten som heter Kålaboda.
Fritidsintressen: Jag gillar att dansa, trädgårdsarbete, vara ute i skog och mark och att heja på Skellefteå AIK.
Familj: Jag är gift och har två vuxna barn.
Djur: Nicko - en korthårig Vorsteh.

Senast uppdaterad: 2023-11-01