Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Forskningsprojekt Projektet undersöker betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödlighet och dödfödsel i norra Sverige mellan 1800 och 1950.

Spädbarnsdödligheten i ett samhälle är känsligt för förändringar. Vi saknar idag kunskap om klimatets påverkan på spädbarnsdödlighet och vilken roll kulturella och socioekonomiska faktorer hade för sårbarheten i förindustriella subarktiska miljöer. Projekt kommer att belysa hur samspelet mellan klimatmässiga, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar spädbarnsdödligheten i miljöer där människor levt under svåra förhållanden och identifiera de mest sårbara grupperna.

Projektansvarig

Lena Karlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

RJ, 2018-2020: 3 962 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arcum, Enheten för demografi och åldrandeforskning, Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

I projektet kommer individuell registerdata i form av kyrkoböcker att användas tillsammans med månatlig registrering av temperatur och nederbörd.