"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Forskningsprojekt Projektet undersöker betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödlighet och dödfödsel i norra Sverige mellan 1800 och 1950.

Spädbarnsdödligheten i ett samhälle är känsligt för förändringar. Vi saknar idag kunskap om klimatets påverkan på spädbarnsdödlighet och vilken roll kulturella och socioekonomiska faktorer hade för sårbarheten i förindustriella subarktiska miljöer. Projekt kommer att belysa hur samspelet mellan klimatmässiga, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar spädbarnsdödligheten i miljöer där människor levt under svåra förhållanden och identifiera de mest sårbara grupperna.

Projektansvarig

Lena Karlsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

RJ, 2018-2020: 3 962 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Enheten för demografi och åldrandeforskning, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

I projektet kommer individuell registerdata i form av kyrkoböcker att användas tillsammans med månatlig registrering av temperatur och nederbörd.

Senast uppdaterad: 2020-12-03