"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Limin Gu

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang. Mina nuvarande forskningsprojekt handlar om IKT-användning i hem-skola samverkan i svenska skolan och syftar till att undersöka och få kunskap om karaktärer och förändrade mönster i relation mellan familj och skola, hem skola kommunikation och föräldrainflytande som stöds av digital teknik. Design, implementering och utvärdering av användningen av olika digitala tekniska verktyg för att utveckla nätbaserad undervisning och lärande i högre utbildning är mitt annat intresseområde som kombinerar mina undervisnings- och forsknings uppdrag. Jag är också ansvarig för det nordiska nätverket "Families, institutions and communities in educational contexts" som är anslutna till NERA.

Mer om profilområdet Lärande och IKT

International Journal about Parents in Education, Nijmegen: Radboud University 2023, Vol. 13
Vuorinen, Tuula; Gu, Limin
School governance in global contexts: trends, challenges and practices, London and New York: Routledge 2022 : 37-50
Gu, Limin
Multimodal Technologies and Interaction, Basel, Switzerland: MDPI 2022, Vol. 6, (2)
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
AERA 2021, American Educational Research Association Annual Meeting, Miami, Florida, USA, April 8-12, 2021
Gu, Limin
What Works in Nordic School Policies?: Mapping Approaches to Evidence, Social Technologies and Transnational Influences, Cham: Springer 2021 : 213-233
Gu, Limin; Lindberg, Ola J
INTED2021 Proceedings: 15th International Technology, Education and Development ConferenceOnline Conference. 8-9 March, 2021, Valencia: 2021 : 1526-1535
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
7th International Designs for Learning conference - Remediation of Learning: Book of Abstracts, Stockholm: Stockholm University Press 2021 : 59-60
Schnaider, Karoline; Gu, Limin
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 37, (5) : 375-387
Schnaider, Karoline; Gu, Limin; Rantatalo, Oscar
International Conference in School Governance: Trends, Challenges and Countermeasures
Gu, Limin
EDULEARN18 Proceedings, Palma, Spain: IATED 2018 : 4255-4264
Gu, Limin
NERA 2018 – 46th CONGRESS, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Olso: 2018 : 384-384
Gu, Limin
The International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2018) Proceedings, Chania, Greece: 2018 : 198-212
Gu, Limin
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2017, Vol. 3, (2) : 133-143
Gu, Limin
ICICTE 2017 Proceedings: The International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017, Rhodes, Greece: ICICTE 2017 2017 : 318-328
Liljeström, Monica; Gu, Limin; Holmgren, Robert; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 30-31
Gu, Limin
ERNAPE arctic 2015: Schools, Parents and Communities – Building New Futures Through Research and Innovation, European Research Network About Parents in Education and UiT The Arctic University of Norway 2015 : 35-36
Gu, Limin
Journal of Education and Human Development, American Research Institute for Policy Development 2015, Vol. 4, (4) : 102-114
Gu, Limin; Chen, Jing; Li, Jiacheng
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (4) : 296-305
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
NERA 42nd Congress, March 5-7, 2014, Lillehammer, Norway
Gu, Limin
NERA 41st Congress, 7-9 March 2013, Reykjavik, Iceland: School – home cooperation
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
Families, Schools and Communities: learn from the past, review the present, prepare for a future with equity : 69-70
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
Tidskriftet Barn, 2013: 4
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha; Johansson, Gunilla
Barn, Trondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 2013, Vol. 31, (4) : 5-12
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha; Johansson, Gunilla
US-China Education Review B, David Publishing Company 2013, Vol. 3, (3) : 188-201
Kristoffersson, Margaretha; Gu, Limin; Zhang, Yan
Education Inquiry, Umeå: Umeå university 2013, Vol. 4, (4) : 595-606
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola; Jianli, Jiao; et al.
Educational Inquiry, 4
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola; Jianli, Jiao; et al.
US-China Education Review. A, David Publishing Company 2012, Vol. 2, (3) : 278-290
Gu, Limin; Jiao, Jianli; Wang, Xiaodong; et al.
The 40th NFPF/NERA Congress, Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context, March 8-10, 2012, Copenhagen
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
The University of the Fraser Valley Research Review, Canada: University of the Fraser Valley 2011, Vol. 4, (1) : 29-40
Gu, Limin
Home, school and community: A partnership for a happy life?, I Libri di Emil 2011 : 58-59
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
The 39th NFPF/NERA Congress in Jyväskylä, March 9-11, 2011: Rights and Education
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
17th International Conference on Learning, 6-9 July 2010 in Hong Kong
Gu, Limin
Locus, Stockholm: Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 2010, (4) : 50-65
Gu, Limin; Kristoffersson, Margaretha
17th International Conference on Learning, 6-9 July 2010 in Hong Kong
J., Jiao; Wang, X.; Gu, Limin; et al.
17th International Conference on Learning, 6-9 July 2010 in Hong Kong
Lindberg, J. Ola; Gu, Limin
Distance Education Journal, Beijing: Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd 2009, (4) : 23-28
Gu, Limin; Lindberg, Ola J
Distance Education Journal, Beijing: Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd 2009, (3) : 24-27
Lindberg, Ola J; Gu, Limin
Asia-Pacific education research association conference, 2008, 26-28 November, Singapore
Gu, Limin
Asia-Pacific education research association conference, 2008, 26-28 november, Singapore
Lindberg, J Ola; Limin, Gu
Wingspan: the Pedamorphosis communiqué, Lubbock: Pedamorphosis, Inc. 2006, Vol. 16, (1) : 30-41
Gu, Limin
Asia-Pacific Education Research Association Conference, 2006, 28 – 30 November, Hong Kong
Gu, Limin
Asia-Pacific Education Research Association Conference 2006, 28 – 30 November, 2006, Hong Kong
Ivarson-Jansson, Ewa; Gu, Limin
Thinking Classroom Journal, Moscow, Russia: RWCT Center 2006, Vol. 7, (1) : 4-10
Ivarson-Jansson, Ewa; Gu, Limin
The 1st International Conference on School Effectiveness and School Improvement in China, Shenyang Normal University, 2005, 23-25 September, Shenyang, China
Gu, Limin; Ivarson-Jansson, Ewa
The conference of Association for Teacher Education in Europe, 2004, 24-27 October, Agrigento, Italy
Gu, Limin; Ivarson-Jansson, Ewa
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 56
Gu, Limin
European Conference On Educational Research, 17-19 September, 1997, Sevilla, Spain
Gu, Limin
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 12
Gu, Limin

Forskningsprojekt

22 april 2019 till 22 juni 2020