"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Berggren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrund
Jag är utbildad grundskollärare i hem och konsumentkunskap.
Har arbetat vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap sedan hösten 2011. 

Forskning

Jag är filosofie doktor i kost och måltidsvetenskap.
I nuläget forskar jag om skolämnet Hem- och konsumentkunskap med särskilt fokus på lärares bedömningspraktiker samt elevers upplevelser av grupparbete.

I februari 2021 disputerade jag med avhandlingen “It´s not really about the food, it´s about everything else”: pupil, teacher and head teacher experiences of school lunch in Sweden. Avhandlingen har en kost- och utbildningsvetenskaplig inriktning och belyser hur elever, lärare och rektorer upplever och uppfattar skollunchen med särskilt fokus på sociala, fysiska och pedagogiska dimensioner. 

Undervisning
Jag undervisar främst inom ämnesområdet hem och konsumentkunskap men även inom andra kurser som på olika sätt berör kost- och måltidsvetenskap. Jag handleder uppsatser och är verksam inom VFU-kurser. 

 

Læring gennem mad og måltider i grundskolen: teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge, Cappelen Damm AS 2023 : 131-146
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Waling, Maria
Health Education Journal
Berggren, Linda; Waling, Maria; Olsson, Cecilia
Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
The VII Conference on childhood studies: Childhood in everyday life: Abstract Book
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.