"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Linda Berggren

Linda Berggren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är filosofie doktor i kost och måltidsvetenskap och utbildad grundskolelärare i hem och konsumentkunskap. I februari 2021 disputerade jag med avhandlingen “It´s not really about the food, it´s about everything else”: pupil, teacher and head teacher experiences of school lunch in Sweden. Avhandlingen har en kost- och utbildningsvetenskaplig inriktning och belyser hur elever, lärare och rektorer upplever och uppfattar skollunchen med särskilt fokus på sociala, fysiska och pedagogiska dimensioner. Jag undervisar främst inom ämnesområdet hem och konsumentkunskap.

 

Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
The VII Conference on childhood studies: Childhood in everyday life: Abstract Book
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.