"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolmåltiden ur ett kost- och måltidsvetenskapligt perspektiv

Forskargrupp Forskargruppen studerar skolmåltiden utifrån sociala, utbildningsvetenskapliga och hälsomässiga perspektiv.

Inom olika projekt, bland annat ett nordiskt samarbetsprojekt och olika doktorandprojekt, studeras skollunchens näringsmässiga betydelse för eleverna samt hur olika aktörer inom skolan, såsom elever, lärare och rektorer, uppfattar och upplever skollunchen.

Forskningen innefattar bland annat studier av:

  • Skollunchen i relation till skolans systematiska kvalitetsarbete
  • Skollunchens förutsättningar att vara en del av den pedagogiska verksamheten
  • Upplevelser och erfarenheter av skollunchen hos elever, lärare och rektorer
  • Skollunchen för elever i behov av anpassningar
  • Kost, hälsa och lärande hos barn i de nordiska länderna – har skollunchen någon betydelse?

Forskningsledare

Cecilia Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 85
Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Forskningsprojekt

Publikationer

Health Education Journal, Sage Publications 2024, Vol. 83, (1) : 29-39
Berggren, Linda; Waling, Maria; Olsson, Cecilia
Food & Nutrition Research, Swedish Nutrition Foundation 2024, Vol. 68
Hörnell, Agneta; Lagström, Hanna
Pedagogy, Culture & Society
Bohm, Ingela; Åbacka, Gun; Hörnell, Agneta; et al.
Education Inquiry
Janhonen, Kristiina; Olsson, Cecilia; Waling, Maria
Læring gennem mad og måltider i grundskolen: teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge, Cappelen Damm AS 2023 : 131-146
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Swedish Nutrition Foundation 2023, Vol. 67
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Waling, Maria
Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Nutrition & Dietetics, Blackwell Publishing 2021, Vol. 78, (5) : 487-495
Rapo, Sofia; Mattson Sydner, Ylva; Kautto, Ethel; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Journal of Gastronomy and Tourism, Cognizant Communication Corporation 2020, Vol. 4, (2) : 55-66
Sundqvist, Joachim; Walter, Ute; Hörnell, Agneta
Umeå: Restauranghögskolan, Umeå universitet 2020
Walter, Ute; Marshall, Matilda; Hörnell, Agneta; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2019, Vol. 18
Huseinovic, Ena; Hörnell, Agneta; Johansson, Ingegerd; et al.
Didaktik för hem- och konsumentkunskap, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 83-94
Lindblom, Cecilia
International Research Journal of Public and Environmental Health, Vol. 5, (3) : 38-45
Dapi, Léonie N; Tambe, Ayuk Bertrand; Axberg, Frida; et al.
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
Food Security, Vol. 8, (1) : 271-284
Bostedt, Göran; Hörnell, Agneta; Nyberg, Gert
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 40, (1) : 57-65
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
The VII Conference on childhood studies: Childhood in everyday life: Abstract Book
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Food and Nutrition Research, Vol. 60, (1) : 2-2
Thorsdottir, Inga; Hörnell, Agneta; Lande, Britt; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
International Journal of Consumer Studies, Vol. 39, (4) : 369-379
Tieva, Åse; Persson, Evelina; Rhodin, Anders; et al.
Kost, nutrition och hälsa: en klinisk handbok, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 121-126
Hörnell, Agneta
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity, Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2014 : 85-102
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Lagström, Hanna; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2013, Vol. 110, (8) : 405-409
Hörnell, Agneta; Hernell, Olle; Silfverdal, Sven-Arne
Food & Nutrition Research, Vol. 57
Hörnell, Agneta; Lagström, Hanna; Lande, Britt; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, S. Karger 2013, Vol. 63 : 1736-1737
Konrad, M.; Hörnell, Agneta; Gomes, A. M.; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
Public Health Nutrition, Vol. 16, (4) : 631-638
Nyholm, Maria; Lissner, Lauren; Hörnell, Agneta; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2012, Vol. 11 : 101-
Wennberg, Maria; Tornevi, Andreas; Johansson, Ingegerd; et al.
DietistAktuellt 2011
Hörnell, Agneta
Public Health Nutrition, Vol. 14, (5) : 904-913
Dapi N., Léonie; Hörnell, Agneta; Janlert, Urban; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 64, (2) : 138-145
Öhlund, Inger; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.
Qualitative Health Research, Sage Publications 2009, Vol. 19, (7) : 976-984
Olsson, Cecilia; Lyon, Phil; Hörnell, Agneta; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Macmillan Publischers Limited 2008, Vol. 62, (9) : 1058-1064
Öhlund, Inger; Hörnell, Agneta; lind, Torbjörn; et al.
Pediatrics, Vol. 122, (3) : 528-34
Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.
Senast uppdaterad: 2021-10-22