"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Måltider inom skola, vård och omsorg

Forskargrupp Måltider inom skola, vård och omsorg är något som alla svenskar kommer i kontakt med i större eller mindre utsträckning. Hur dessa måltider ska organiseras för att resultera i en verksamhet som är näringsmässigt, hälsomässigt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar har därför stor betydelse både för individen och för samhället i stort.

Projektet ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries) är ett interdisciplinärt Nordiskt projekt mellan Sverige, Norge, Finland och Island med huvudsyfte att studera skolmåltidens betydelse för kostens totala hälsosamhet, samt lärande och prestation i skolan. Kostintaget i skolan har studerats genom fotografier av skollunch och en matfrekvensenkät som visar livsmedelsval i hemmet. Skollunchens effekt på beteende och koncentrationsförmåga under skoldagens senare del studeras genom observationer och datatester. Barnens egna erfarenheter och upplevelse av skollunchen har studerats genom fokusgruppsintervjuer och skrivna berättelser.

I ett tidigare projekt, Gävleprojektet; ett delprojekt inom "Innovationsupphandling "X" – Måltidssituationen för äldre", studerades hur kundernas energi- och näringsintag samt vikt påverkades vid byte från befintlig matdistribution till personalens egna matlagningsansvar över middagen vid ett särskilt boende för äldre.

Inom kostvetarprogrammet är måltider inom skola, vård och omsorg en central del. Även i dietistprogrammet finns en del inslag. Möjlighet till fördjupning ges i samtliga uppsatskurser.

 

ProMeal-projektet

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap
Senast uppdaterad: 2022-05-10