"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hem- och konsumentkunskap 2030 – från nuläge till det nyläge

Forskningsprojekt Hem- och konsumentkunskap är ett litet ämne med få undervisningstimmar men med höga ambitioner vad gäller hållbarhet och matlagningskunskaper. Trots detta är det relativt sparsamt beforskat. I nuläget saknas till exempel forskning kring betyg och bedömning i ämnet, hur elever ser på grupparbete samt vilka eventuella problem de stöter på i matlagningen. Det saknas även forskning på hur alternativa lektionsupplägg med fokus på metodträning kan utformas och användas.

Projektet syftar till att undersöka hur undervisning i hem- och konsumentkunskap genomförs och hur den upplevs av elever och lärare med fokus på bedömning, grupparbete samt vilka kritiska punkter som förekommer i matlagningen och hur man kan rikta rena metodlektioner mot dessa kritiska punkter för att erbjuda lärandetillfällen.

Projektansvariga

Ingela Bohm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 27
Cecilia Lindblom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 96
Linda Berggren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 53

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet ska svara på följande frågeställningar: 

  • Hur arbetar lärare med bedömning?
  • Hur upplever elever bedömning?
  • Hur arbetar lärare med grupparbete under det praktiska arbetet?
  • Hur upplever elever grupparbete under det praktiska arbetet?
  • Vilka “kritiska punkter” förekommer i matlagningen och hur kan man rikta rena metodlektioner mot dessa kritiska punkter för att erbjuda lärandetillfällen? 

Forskningsprojektet utgår från kvalitativa metoder och innefattar intervjuer med lärare och elever samt observationer av elever och lärare i klassrum. Deltagare rekryteras inom ramen för varje delstudie, men data från en delstudie kan användas i en annan för att få ett bredare underlag. På detta sätt maximeras nyttan av varje fältarbete. 

Senast uppdaterad: 2023-12-29