"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Sandström

Jag är biträdande lektor i lingvistik och särskilt intresserad av språkutveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Lingvistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som biträdande lektor i lingvistik med inriktning mot språkutveckling. Jag sitter även i styrgruppen för forskningsdatahantering vid Humanistisk fakultet.

I mitt nuvarande projekt normerar och validerar vi ett nytt kartläggningsverktyg för specifika läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer också att undersöka hur språkliga faktorer inverkar på senare läs- och skrivutveckling i en longitudinell studie som följer barn över tid, från senare förskoleålder och upp genom skolåren.

Jag disputerade 2020, vid enheten för logopedi och är legitimerad logoped.

Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2021, Vol. 64, (6) : 2121-2133
Sandström, Linda; Schalling, Ellika; Karlsson, Fredrik; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2020, Vol. 63, (2) : 456-471
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik; et al.
Twentieth Biennial Conference on Motor Speech: Motor Speech Disorders & Speech Motor Control, Feb 19 – 23, 2020, Santa Barbara, CA
Sandström, Linda; Schalling, Ellika; Karlsson, Fredrik; et al.
World Neurosurgery: X, Vol. 3 : 1-9
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2019, Vol. 60 : 70-75
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol. 96, (3) : 157-161
Sandström, Linda; Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric
Journal of Voice, Vol. 30, (2) : 228-233
Hägglund, Patricia; Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2015, Vol. 5, (10)
Sandström, Linda; Hägglund, Patricia; Johansson, Louise; et al.

Jag undervisar på logopedprogrammets kurser: Språk- och talutveckling, Neurolingvistik, Experimentell lingvistik och Forskningskommunikation. Jag är också involverad i kurser på speciallärarutbildningen och förskollärarprogrammet. Jag handleder examensarbeten för logopedstudenter och speciallärarstudenter.