"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnéa Eriksson Östberg

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Administratör vid Statsvetenskapliga institutionen Roll: Administratör, IT-ansvarig, Katalogansvarig
Anknytning
Anknuten som administratör till Centrum för skolledarutveckling Roll: Katalogansvarig

Jag arbetar som institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen men följande arbetsuppgifter: 

Kommunikation - ansvarar för institutionens interna och externa kommunikation (t.ex. hemsidan och intranätet)

Arkiv & diarium - ansvarar för administration av institutionens arkiv och diarium 

IT - IT-kontaktperson för institutionen samt ansvarig för administration av licenser

Forskarutbildningen - ansvarar för all administration kring doktorander, administrativt stöd vid disputation och avhandlingsarbetet samt ett administrativt stöd vid högre seminarier

Inköp - samordnar inköp av kontorsvaror och övervakar lagret 

Digitala system - ansvarar för Personalkatalogen, gemensamma kalendrar och e-postlistor 

I övrigt så arbetar jag med att utveckla institutionen interna kommunikation och beslutprocesser med stöd av Teams. 

---------------------------------------------------------------

Om du behöver hjälp med något annat än det som nämns ovan så kanske du behöver komma i kontakt med någon av mina kollegor: 

Studieadministration (tentor, kursregistrering, Canvas) - Emma Lindström 

Studievägledning (antagning, tillgodoräknande, vägledning, praktikplatser, etc.) - Malin Nygren

Utbytesstudier - Rolf Hugoson, Internationell kooordinator