"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnea Öhlund

I mitt doktorandprojekt utforskar jag hur digital teknik kan formas och förstås som verktyg för att underlätta rättvisa gentemot grupper som utsatts för strukturell och systemisk orättvisa

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.F.436 Umeå universitet, 901 87 Umeå

När digital teknik breder ut sig i våra liv, som kommunikationsmedel, administrativa verktyg för organisering och underhållning, blir teknik även oundvikligen en del av långvariga utmaningar och orättvisor för många individer. Upplevelser av orättvisa, såsom stigmatisering, marginalisering och diskriminering, kan både förstoras och mildras genom teknik när den vävs samman med våra levda erfarenheter som människor. I mitt doktorandprojekt arbetar jag med grupper som har upplevt både individuell systemisk orättvisa. Genom deltagande metoder utforskar jag hur digital teknik kan formuleras och förstås som verktyg för att underlätta rättvisa och jämlikhet.

Frontiers in Computer Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 5
Harr, Rikard; Öhlund, Linnea
interactions, Association for Computing Machinery (ACM) 2023, Vol. 30, (2) : 27-29
Öhlund, Linnea
Human Aspects of IT for the Aged Population. HCII 2023: Proceedings, Part II, Springer 2023 : 519-532
Öhlund, Linnea
Human-Computer Interaction – INTERACT 2023. INTERACT 2023, Springer 2023 : 523-527
Öhlund, Linnea; Almeida, Teresa
Association for Computing Machinery (ACM) 2021
Öhlund, Linnea
interactions, ACM Digital Library 2021, Vol. 28, (4) : 36-38
Öhlund, Linnea
NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society
Moradi, Fatemeh; Öhlund, Linnea; Nordin, Hanna; et al.
Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB), 2018.11
Öhlund, Linnea

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 1 september 2024