"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luis Gonzalez Guerrero

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 46 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

I min forskning undersöker jag hur förändringar i havsvattnets optiska egenskaper till följd av brunifiering påverkar primärproduktiviteten hos marina bentiska organismer i Östersjön.

Forskargrupper

Gruppmedlem