"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marin ekologi

Forskargrupp Vi arbetar i huvudsak med problemställningar relaterade till landavrinningens effekter på Östersjöns pelagiska ekosystem och hur klimatrelaterade förändringar kan påverka ekosystemet. Där används miljöövervakningens långtidsserier i Bottniska viken för att förstå sambanden mellan klimatdrivna påverkansfaktorer och effekter på organismsamhällen och deras produktion.

Östersjöns vattenbalans skapar en kraftig fysisk-kemisk-biologisk gradient från nord till syd, som ger stora möjligheter att utnyttja havsbassängerna som en naturlig testmiljö. Hypoteser om vad som styr bland annat primärproduktion, respiration, fiskförekomst, fiskmigration, bakterietillväxt, födovävseffektivitet, bottendjur och alger testas. Tidseriestudierna kompletteras med experimentella studier i den världsunika mesokosmanläggningen och laboratorieexperiment med molekylära metoder, samt matematiska modeller.

Umeå marina forskningscentrum med dess fartygs- och laboratorieresurser är en viktig tillgång för verksamheten.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Forskningsprojekt

Världshavsdagen för friska hav

Idag firar vi Världshavsdagen, och fokuserar på att skydda våra hav.

Viktigt internationellt samarbete

Internationellt samarbete ger styrka, perspektiv och hög kvalitet på den forskning som bedrivs inom EcoChange.

Historisk Arktisexpedition

En av historiens mest omfattande biologiska studier av Arktiska oceanen börjar närma sig sitt slut.

Senast uppdaterad: 2022-08-11