"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Madelen Johansson

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3014 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Tillhör även Arktiskt centrums Arktiska forskarskola.

Med ett personbiografiskt angreppsätt avses med avhandlingsprojektet att ge en djup och ämnesmässigt bred beskrivning och analys av Israel Ruongs (yrkes)liv med särskilt fokus på hans insatser inom utbildningsområdet. Vad hans bedrift innebar för bevarandet och utvecklandet av samisk gemenskap och social hållbarhet.

Forskningsprojekt

29 augusti 2022 till 29 augusti 2026