"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Israel Ruong: en yrkesbiografi

Doktorandprojekt Den samiska rörelsen bars inledningsvis upp av ett mindre antal personer som gjorde avgörande insatser. En utav dessa är Israel Ruong som under omkring 50 – 60 år (från och med 1930- talet) var engagerad i frågor och verksamheter som syftade till att förbättra samers livsvillkor. Han var bland annat tillägnad ett särskilt intresse för utbildning och dess viktiga roll för det samiska kollektivet och individen; dock ett av de många områden som han engagerade sig i.

Inom samehistorisk forskning omnämns Israel Ruongs namn flitigt, och hans betydelse framhålls ofta. Men det finns inget mera omfattande biografiskt verk om honom. Med avhandlingsprojektet avses att med ett personbiografiskt angreppssätt ge en djup och ämnesmässigt bred beskrivning och analys av Israel Ruongs (yrkes)liv med särskilt fokus på hans insatser inom utbildningsområdet. Därav undersöka vad hans bedrift innebar för bevarandet och utvecklandet av samisk gemenskap och social hållbarhet genom att knyta ihop hans verksamhet, prestationer och individen i en sammanhållen biografi.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-29 2026-08-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-02-02