"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium)

Strategiskt forskningsområde Sedan starten hösten 2010 har U-CAN byggt en infrastruktur för att samla data och skapa en biobank med blod- och tumörprover för cancerforskning. All information i denna biobank finns tillgänglig för forskare och företag som vill utveckla diagnostik och behandling av tumörsjukdomar.

Umeå universitet samarbetar med tre andra lärosäten i U-CAN; Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. De fyra universiteten har tillsammans fått medel för att vara ett strategiskt forskningsområde, s k SFO

Projektbeskrivning

Umeå universitet har flera internationellt ledande forskargrupper inom cancerområdet. I diagnosgrupperna i Umeå ingår onkologer, kirurger, hematologer, radiologer, patologer och forskare som är verksamma inom de cancerdiagnoser där U-CAN har sin verksamhet. Uppdraget är att samla in data och prover och att göra högkvalitativ forskning på materialen.

Insamling av material för forskning

U-CAN arbetar med systematisk insamling av blodprover vid och efter diagnos samt vävnad, bild- och funktionsinformation, laboratorieinformation och patientdata i biobanker och databaser för flera cancersjukdomar, bland andra prostatacancer, hjärntumörer, kolorektalcancer, hematologiska maligniteter och lymfom och lungcancer.

Material från U-CAN tillgängligt för forskare

U-CAN är ett bra exempel där samarbete sker med forskare och sjukvård i olika delar av landet och där det ges möjlighet för andra nationella och internationella forskargrupper att använda U-CAN:s infrastruktur.
För detta ändamål finns formulär där önskemål om provtyper, provmängder och kliniska parametrar kan anges, så att U-CAN kan bedöma om projektet är genomförbart inom befintlig kohort.

Ansvarsområden

Prostatacancer: Camilla Thellenberg Karlsson
Hjärntumörer: Beatrice Melin
Kolorektalcancer: Ingrid Ljuslinder
Hematologiska maligniteter och lymfom: Magnus Hultdin
Lungcancer: Mikael Johansson

Ansökan om uttag

För information kring projektet och frågor om uttag från Umeå, kontakta
Ulrika Andersson.

För att uttag av U-CAN-material ska kunna godkännas måste det alltid finnas tillstånd från Etikprövningsmyndigheten. U-CAN:s administration kan i viss utsträckning hjälpa till med att förbereda/förhandsgranska ansökan.

Proverna kan utlämnas först efter att en formell ansökan inlämnats enligt instruktionerna nedan samt godkännande av U-CAN:s diagnosgrupp och berörd biobank.

Pre-project form

U-CAN Pre-project form 
Skicka det ifyllda formuläret till u-can@igp.uu.se

Riktlinjer för studiedesign

U-CAN har tagit fram en engelsk version av riktlinjer för studiedesign som bör användas som stöd vid utformning av förfrågningar och ansökningar.
U-CAN:s riktlinjer för studiedesign 

Instruktion för uttag av material

U-CAN Instruktion för uttag av material

Ansökningsblankett

U-CAN ansökningsblankett 

Ansökan om uttag skickas med e-post till Umeå eller Uppsala beroende på var man önskar uttag.

Umeå: ulrika.l.andersson@umu.se 
Uppsala: u-can@igp.uu.se

Publicerade vetenskapliga artiklar U-CAN 

Publicerade artiklar på material eller lönemedel från U-CAN Umeå

Genetic risk variants in the CDKN2A/B, RTEL1 and EGFR genes are associated with somatic biomarkers in glioma. Ghasimi S, Wibom C, Dahlin AM, Brännström T, Golovleva I, Andersson U, Melin B. J Neurooncol. 2016 May;127(3):483-92. doi: 10.1007/s11060-0162066-4. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26839018.

Dahlin AM, Wibom C, Ghasimi S, Brännström T, Andersson U, Melin B. Relation between Established Glioma Risk Variants and DNA Methylation in the Tumor. PLoS One. 2016 Oct 25;11(10):e0163067. doi: 10.1371/journal.pone.0163067. eCollection 2016. PMID: 27780202.

Melin BS, Barnholtz-Sloan JS, Wrensch MR, Johansen C, Il'yasova D, Kinnersley B, Ostrom QT, Labreche K, Chen Y, Armstrong G, Liu Y, Eckel-Passow JE, Decker PA, Labussière M, Idbaih A, Hoang-Xuan K, Di Stefano AL, Mokhtari K, Delattre JY, Broderick P, Galan P, Gousias K, Schramm J, Schoemaker MJ, Fleming SJ, Herms S, Heilmann S, Nöthen MM, Wichmann HE, Schreiber S, Swerdlow A, Lathrop M, Simon M, Sanson M, Andersson U, Rajaraman P, Chanock S, Linet M, Wang Z, Yeager M, GliomaScan Consortium, Wiencke JK, Hansen H, McCoy L, Rice T, Kosel ML, Sicotte H, Amos CI, Bernstein JL, Davis F, Lachance D, Lau C, Merrell RT, Shildkraut J, Ali-Osman F, Sadetzki S, Scheurer M, Shete S, Lai RK, Claus EB, Olson SH, Jenkins RB, Houlston RS, Bondy ML. Genome-wide association study of glioma subtypes identifies specific differences in genetic susceptibility to glioblastoma and non-glioblastoma tumors. Nat Genet. 2017 May;49(5):789-794. doi: 10.1038/ng.3823. Epub 2017 Mar 27. PMID: 28346443. PMCID: PMC5558246.

Ling A, Löfgren-Burström A, Larsson P, Li X, Wikberg ML, Öberg Å, Stenling R, Edin S, Palmqvist R. TAP1 down-regulation elicits immune escape and poor prognosis in colorectal cancer. Oncoimmunology. 2017 Aug 7;6(11):e1356143. PMID: 29147604.

Wikberg ML, Myte R, Palmqvist R, van Guelpen B, Ljuslinder I. Plasma miRNA can detect colorectal cancer, but how early? Cancer Med. 2018 May;7(5):1697-1705. doi: 10.1002/cam4.1398. Epub 2018 Mar 23. PMID: 29573205. PMCID: PMC5943420.

Nyström H, Naredi P, Hafström L, Sund M. Type IV collagen as a tumour marker for colorectal liver metastases. European Journal of Surgical Oncology 2011 Jul;37(7):611-7. doi: 10.1016/j.ejso.2011.04.010. PubMed PMID: 21620632.

Nyström H, Naredi P, Berglund A, Palmqvist R, Tavelin B, Sund M. Liver-metastatic Potential of Colorectal Cancer Is related to the Stromal Composition of the Tumour. Anticancer Research 2012 Dec;32(12):5183-91. PubMed PMID: 23225415.

Nyström H, Tavelin B, Björklund M, Naredi P, Sund M. Improved tumor marker sensitivity in detecting colorectal liver metastases by combined type IV collagen and CEA measurement. Tumour Biol. 2015 Dec;36(12):9839-47. doi: 10.1007/s13277-015-3729-zPMID: 26162539. PMCID: PMC4689748.

Frentzas S, Simoneau E, Bridgeman VL, Vermeulen PB, Foo S, Kostaras E, Nathan MR, Wotherspoon A, Gao ZH, Shi Y, Van den Eynden G, Daley F, Peckitt C, Tan X, Salman A, Lazaris A, Gazinska P, Berg TJ, Eltahir Z, Ritsma L, van Rheenen J, Khashper A, Brown G, Nyström H, Sund M, Van Laere S, Loyer E, Dirix L, Cunningham D, Metrakos P, Reynolds AR. Vessel co-option mediates resistance to anti-angiogenic therapy in liver metastases. Nature Medicine. 2016 Nov;22(11):1294-1302. doi: 10.1038/nm.4197. Epub 2016 Oct 17. PMID: 27748747.
Vaniotis G, Rayes RF, Qi S, Milette S, Nyström H, Bourdeau F, Wang N, Perrino S, Lamarche-Vane N, Brodt P. Collagen IV-conveyed signals regulate cytokine production and promote liver metastasis. Oncogene. 2018 Jul;37(28):3790-3805. doi: 10.1038/s41388-018-0242-z. Epub 2018 Apr 13. PMID: 29651051.

Mansouri L, Noerenberg D, Young E, Mylonas E, Abdulla M, Frick M, Asmar F, Ljungström V, Schneider M, Yoshida K, Skaftason A, Pandzic T, Gonzalez B, Tasidou A, Waldhueter N, Rivas-Delgado A, Angelopoulou M, Ziepert M, Arends CM, Couronné L, Lenze D, Baldus CD, Bastard C, Okosun J, Fitzgibbon J, Dörken B, Drexler HG, Roos-Weil D, Schmitt CA, Munch-Petersen HD, Zenz T, Hansmann ML, Strefford JC, Enblad G, Bernard OA, Ralfkiaer E, Erlanson M, Korkolopoulou P, Hultdin M, Papadaki T, Grønbæk K, LopezGuillermo A, Ogawa S, Küppers R, Stamatopoulos K, Stavroyianni N, Kanellis G, Rosenwald A, Campo E, Amini RM, Ott G, Vassilakopoulos TP, Hummel M, Rosenquist R, Damm F. Frequent NFKBIE deletions are associated with poor outcome in primary mediastinal B-cell lymphoma. Blood. 2016. Dec 8;128(23):2666-2670. Epub 2016 Sep 26. PMID: 27670424.
Borssén M, Haider Z, Landfors M, Norén-Nyström U, Schmiegelow K, Åsberg AE, Kanerva J, Madsen HO, Marquart H, Heyman M, Hultdin M, Roos G, Forestier E, Degerman S. DNA Methylation Adds Prognostic Value to Minimal Residual Disease Status in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2016 Jul;63(7):1185-92. doi: 10.1002/pbc.25958. Epub 2016 Feb 29. PMID: 26928953.
Degerman S, Josefsson M, Nordin Adolfsson A, Wennstedt S, Landfors M, Haider Z, Pudas S, Hultdin M, Nyberg L, Adolfsson R. Maintained memory in aging is associated with young epigenetic age. Neurobiol Aging. 2017 Jul;55: 167-171. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.02.009. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28292535.
Trotta L, Norberg A, Taskinen M, Béziat V, Degerman S, Wartiovaara-Kautto U, Välimaa H, Jahnukainen K, Casanova JL, Seppänen M, Saarela J, Koskenvuo M, Martelius T. Diagnostics of rare disorders: whole-exome sequencing deciphering locus heterogeneity in telomere biology disorders. Orphanet J Rare Dis. 2018 Aug 17;13(1):139. doi: 10.1186/s13023-018-0864-9. PMID: 30115091.
Norberg A, Rosén A, Raaschou-Jensen K, Kjeldsen L, Moilanen JS, Paulsson-Karlsson Y, Baliakas P, Lohi O, Ahmed A, Kittang AO, Larsson P, Roos G, Degerman S, Hultdin M. Novel variants in Nordic patients referred for genetic testing of telomere-related disorders. Eur J Hum Genet. 2018 Jun;26(6):858-867. doi: 10.1038/s41431-018-0112-8. Epub 2018 Feb 26. PMID: 29483670.
Borssén M, Nordlund J, Haider Z, Landfors M, Larsson P, Kanerva J, Schmiegelow K, Flaegstad T, Jónsson ÓG, Frost BM, Palle J, Forestier E, Heyman M, Hultdin M, Lönnerholm G, Degerman S. DNA methylation holds prognostic information in relapsed precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia. Clin Epigenetics. 2018 Mar 5;10:31. doi: 10.1186/s13148-0180466-3. eCollection 2018. PMID:29515676.
Haider Z, Larsson P, Landfors M, Köhn L, Schmiegelow K, Flaegstad T, Kanerva J, Heyman M, Hultdin M, Degerman S. An integrated transcriptome analysis in T-cell acute lymphoblastic leukemia links DNA methylation subgroups to dysregulated TAL1 and ANTP homeobox gene expression. Cancer Med. 2019 Jan;8(1):311-324. doi: 10.1002/cam4.1917. Epub 2018 Dec 21. PMID: 30575306.
Evelönn EA, Landfors M, Haider Z, Köhn L, Ljungberg B, Roos G, Degerman S. DNA methylation associates with survival in non-metastatic clear cell renal cell carcinoma. BMC Cancer. 2019 Jan 14;19(1):65. doi: 10.1186/s12885-019-5291-3. PMID:30642274.
Tjon-Kon-Fat LA, Lundholm M, Schröder M, Wurdinger T, Thellenberg-Karlsson C, Widmark A, Wikström P, Nilsson RJA. Platelets harbor prostate cancer biomarkers and the ability to predict therapeutic response to abiraterone in castration resistant patients. Prostate. 2018 Jan;78(1):48-53. doi: 10.1002/pros.23443. Epub 2017 Nov 2. PMID: 29094381.

Jalkanen V, Andersson BM, Bergh A, Ljungberg B, Lindahl OA. Indentation loading response of a resonance sensor--discriminating prostate cancer and normal tissue. J Med Eng Technol. 2013 Oct;37(7):416-23.

Nyberg M, Jalkanen V, Ramser K, Ljungberg B, Bergh A, Lindahl OA. Dual-modality probe intended for prostate cancer detection combining Raman spectroscopy and tactile resonance technology--discrimination of normal human prostate tissues ex vivo. J Med Eng Technol. 2015 Apr;39(3):198-207.

Halin Bergström S, Nilsson M, Adamo H, Thysell E, Jernberg E, Stattin P, Widmark A, Wikström P, Bergh A. Extratumoral Heme Oxygenase-1 (HO-1) Expressing Macrophages Likely Promote Primary and Metastatic Prostate Tumor Growth. PLoS One. 2016 Jun 9;11(6):e0157280.

Ylitalo EB, Thysell E, Jernberg E, Lundholm M, Crnalic S, Egevad L, Stattin P, Widmark A, Bergh A, Wikström P. Subgroups of Castration-resistant Prostate Cancer Bone Metastases Defined Through an Inverse Relationship Between Androgen Receptor Activity and Immune Response. Eur Urol. 2017 May;71(5):776-787.

Djusberg E, Jernberg E, Thysell E, Golovleva I, Lundberg P, Crnalic S, Widmark A, Bergh A, Brattsand M, Wikström P. High levels of the AR-V7 Splice Variant and Co-Amplification of the Golgi Protein Coding YIPF6 in AR Amplified Prostate Cancer Bone Metastases. Prostate. 2017 May;77(6):625-638.

Åstrand AP, Andersson BM, Jalkanen V, Ljungberg B, Bergh A, Lindahl OA. Prostate Cancer Detection with a Tactile Resonance Sensor-Measurement Considerations and Clinical Setup. Sensors (Basel). 2017 Oct 26;17(11).

Thysell E, Ylitalo EB, Jernberg E, Bergh A, Wikström P. A Systems Approach to Prostate Cancer Classification-Letter. Cancer Res. 2017 Dec 15;77(24):7131-7132.

Bergström SH, Järemo H, Nilsson M, Adamo HH, Bergh A. Prostate tumors downregulate microseminoprotein-beta (MSMB) in the surrounding benign prostate epithelium and this response is associated with tumor aggressiveness. Prostate. 2018 Mar;78(4):257-265.

Iglesias-Gato D, Thysell E, Tyanova S, Crnalic S, Santos A, Lima TS, Geiger T, Cox J, Widmark A, Bergh A, Mann M, Flores-Morales A, Wikström P. The Proteome of Prostate Cancer Bone Metastasis Reveals Heterogeneity with Prognostic Implications. Clin Cancer Res. 2018 Nov 1;24(21):5433-5444.

Forskningsledare

Maréne Landström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 58

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Medicinsk fakultet
Senast uppdaterad: 2023-04-28