Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Maria Göransdotter

Maria Göransdotter

Fil dr i industridesign. Lektor i designhistoria och designteori vid Designhögskolan. Senior Resident Researcher vid Politecnico di Milano. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Östra Strandgatan 30 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på Designhögskolan
Jag undervisar och forskar i design, med inriktning mot designhistoria och designteori.

Utbildning
Mina huvudområden inom undervisning är designhistoria och designteori. Mitt fokus ligger på hur en historisk förståelse av idéer om design och samhälle kan bidra till kritiska perspektiv i utvecklingen av samtida (och framtida) designande. Jag har undervisat i designhistoria och -teori på kandidatprogrammet i industridesign och på Industrial Design Intensive, liksom inom våra fristående kurser och masterprogrammen. Våren 2021 presenterade jag tillsammans med kollegor vid Designhögskolan ett förslag till nytt kandidatprogram i industridesign, vilket anköt till ett PUNKTUM-finansierat utvecklingsprojekt. På forskarutbildningsnivå har jag undervisat i ett flertal år inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. På UPL vid Umeå universitet har jag utformat kursinslag och undervisat på pedagogiska kurser för universitetslärare, med fokus på genusfrågor och internationalisering. Jag har även utvecklat pedagogiska kurser för lärare inom designområdet tillsammans med UPL, och 2015 utnämndes jag till meriterad lärare. 

Forskning
Jag disputerade i industridesign hösten 2020 med avhandlingen Transitional Design HistoriesTemat för avhandlingen rörde hur designhistoria kan göras och skrivas för att bidra till förändring inom designområdet. Genom att aktivera historiska perspektiv på designarbetets underliggande idéer och begrepp, kan samtida och framtida designpraktik kritiskt granskas och förändras. Läs mer om min forskning här. 

Under 2021 är jag affilierad som Senior Resident Researcher vid Politecnico di Milano, Italien, och arbetar där med projektet Designing Design Methods: Exploring past and present methods development to face emerging practices and unstable futures. 

Bakgrund
Jag är första generationens umebo, uppvuxen i Saudiarabien, och har mestadels bott i Umeå (med några år i Göteborg respektive Italien). Min ämnesbakgrund ligger inom idéhistoria, som jag läst vid Umeå universitet, och även inom semiotik och estetik som jag studerat vid universitetet i Bologna. Jag har tidigare varit lärare och doktorand - och studieadministratör och studievägledare - i idéhistoria, och började undervisa vid Designhögskolan som extern lärare 1995. Sedan 2008 arbetar jag heltid vid Designhögskolan, och var under perioden 2008-2018 en del av skolans ledningsgrupp. Jag hade uppdrag som stf. prefekt 2009-2012, prefekt 2013-15, och var vicerektor mellan 2015 och 2018. 

Kontakta mig om:

Hur historiska perspektiv påverkar hur vi ser på och gör saker idag och i framtiden:
- design studies
- designhistoria
- teknikhistoria
- hemmets och heminredningens idéhistoria
- folkhemmets design

Hur olika perspektiv låter oss se och förstå saker på olika sätt:
- genusperspektiv
- designteori
- material studies/cultural studies

Skrivande i relation till designprocessen:
- reflekterande skrivande
- rapport- och uppsatsskrivande
- olika metoder för att skriva

Hundra år av design och demokrati : Alla vägar bär hit, online, 12 mars, 2021
Göransdotter, Maria
Umeå Institute of Design Research Publications, 8
Göransdotter, Maria
Design Issues, MIT Press 2018, Vol. 34, (2) : 20-30
Göransdotter, Maria; Redström, Johan
Design and Time. Design History Society Conference. Middlesex University, London.
Göransdotter, Maria; Redström, Johan
Conference Proceedings: Volume 2. Design Research Society 2012: Bangkok: Research: Uncertainty Contradiction Value, Bangkok: Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University 2012 : 526-541
Göransdotter, Maria
NU2010: Dialog för lärande
Göransdotter, Maria; Erhardsson, Margareta
NU2010: Dialog för lärande
Göransdotter, Maria; Erhardsson, Margareta; Lindh-Karlsson, Monica
Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 1
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 11-23
Andersson, Åsa; Göransdotter, Maria
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2–3 mars 2005, Umeå: Umeå universitet 2006 : 175-191
Gelfgren, Stefan; Göransdotter, Maria
Årsbok om folkbildning 2004, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforsking 2005 : 49-65
Göransdotter, Maria
Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria, Lund: Studentlitteratur 2000 : 214-232
Göransdotter, Maria
Historisk Tidskrift (S), (3) : 449-478
Göransdotter, Maria
Nordisk arkitekturforskning, Göteborg: 1999, Vol. 2 : 45-54
Göransdotter, Maria
Kultur och konsumtion i Norden 1750-1950, Helsingfors: Finska Historiska Samfundet 1997 : 253-274
Göransdotter, Maria
Kollektive identiteter, ting og betydninger, Oslo: Senter for teknologi og menneskelige verdier 1997 : 49-62
Göransdotter, Maria