"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Bäckman Öhrn

Specialistläkare i arbets- och miljömedicin och doktorand på Hållbar Hälsa. Min forskning handlar om arbetsmiljö och hälsa i aktivitetsbaserade kontor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Arbete i kontorsmiljö blir allt vanligare och man inför på många arbetsplatser s.k. aktivitetsbaserade flexkontor (AFO) vilket innebär att de anställda inte har någon fast arbetsplats utan väljer arbetsställe beroende på vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras. Kraven på hög produktivitet har blivit allt större i arbetslivet samtidigt som vi förväntas arbeta längre upp i ålder och även kunna arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar.

Jag medverkar i ett forskningprojekt som kallas AktiKon (Aktivitetsbaserat Kontor). Syftet med projektet är att undersöka hur en övergång från arbete i cellkontor till AFO påverkar arbetsmiljö, hälsa, arbetsförmåga, produktivitet och nöjdhet samt att undersöka hur situationen för anställda med någon form av funktionsnedsättning ser ut.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Att undersöka eventuella hälsoeffekter och upplevelse av arbetsmiljö för anställda med någon form av funktionsnedsättning som övergår till arbete i AFO samt hur deras upplevelse av möjligheter till anpassning ser ut.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Jag hoppas resultaten kommer att kunna vara ett stöd inför beslut om införande av ABO men även vid implementering av ABO för att undvika negativa hälsoeffekter och minskad produktivitet hos medarbetarna.

International Archives of Occupational and Environmental Health
Wahlström, Viktoria; Öhrn, Maria; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.