"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Från cell- och flexkontor till hybridkontor: hur påverkas arbetsmiljö, hälsa och produktivitet?

Forskningsprojekt – En uppföljning av AktiKon-studien.

Projektet fokuserar på hur hybridarbete påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet, samt hur anpassningsmöjligheterna ser ut för personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer också att utveckla ett verktyg som kan användas ute på arbetsplatser för att kartlägga och utvärdera hur väl hybridarbetet och kontorsmiljön fungerar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Detta kommer att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vid hybridarbete.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Projektbeskrivning

Corona-pandemin innebar stora förändringar i hur vi vill, kan och kommer att organisera och arbeta inom tjänstesektorn. Övergången till hemarbete under pandemin har inneburit en omfattande digital transformation i arbetslivet. Många organisationer försöker nu hitta former för hybrida arbetssätt, men kunskapen om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas är väldigt begränsad.

Detta projekt kommer att kunna fylla en del av kunskapsluckorna då vi genom den tidigare AktiKon-studien har tillgång till data från före pandemin och nu ges möjlighet att göra en uppföljning av samma organisation.

Projektets frågeställningar

  1. Hur påverkas arbetsmiljö, hälsa, samarbete och produktivitet av övergång till hybridarbete?
  2. Hur påverkas arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning av hybridarbete och hur genomförs anpassningar?
  3. Hur kan arbetsgivare systematiskt utvärdera hur väl lokalerna matchar medarbetarnas och organisationens behov?

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22