"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB/Phia Bergdahl

AKTIKON

Forskargrupp Vi vill öka kunskapen om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer och vid hybridarbete.

Mer än hälften av andelen sysselsatta i Sverige arbetar idag i tjänstesektorn. Arbetslivets utformning och miljö har stor betydelse för vår förmåga att vara produktiva, behålla god hälsa och kunna arbeta länge. Pandemin blev ett startskott för distansarbete och många organisationer har idag implementerat hybrida arbetssätt. Kunskapen om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av hybridarbete och olika typer av kontorsmiljöer är dock begränsad.

Vi belyser också hur möjligheten att anpassa arbetet för personer med funktionsnedsättning fungerar i olika kontorsmiljöer och vid hybridarbete. Utifrån ett arkitektoniskt perspektiv undersöker vi kontorets och mötesrummets roll i framtidens arbetsliv.

AKTIKON är en tvärprofessionell forskargrupp som inkluderar läkare, fysioterapeut/ergonom, beteendevetare, och arkitekter. Vi ingår i ett nationellt nätverk med andra kontorsforskare och strävar efter att kunna bidra med angelägen, behövlig och tillämpbar kunskap för att skapa hållbara och inkluderande kontorsmiljöer för alla.

Forskningsledare

Viktoria Wahlström
Första forskningsassistent
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
CHECKFLEX

För er som är på gång att övergå till eller redan har infört flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Aktuella forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Studie om övergång från cell och flex till hybrid

Hur hybridkontor påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet ska följas upp av Umeå universitet i studie.

Senast uppdaterad: 2023-02-22