"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö - AktiKon

Forskningsprojekt Många anställda är idag stillasittande vilket påverkar hälsan negativt. Aktivitetsbaserad kontorsmiljö skulle kunna leda till ökad fysisk aktivitet men även påverka arbetsmiljön i andra avseenden.

Syftet med projektet är att studera hur arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet påverkas vid arbete i aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

Projektansvarig

Lisbeth Slunga Järvholm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Finansiering

AFA försäkring

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Psykologi

Projektbeskrivning

Kontorslandskap, så som aktivitetsbaserade kontor, införs på många arbetsplatser. I denna typ av kontorsmiljö har de anställda inte någon fast arbetsplats utan väljer arbetsställe beroende på arbetsuppgift. Många anställda är idag stillasittande vilket påverkar hälsan negativt. Aktivitetsbaserad kontorsmiljö skulle kunna leda till ökad fysisk aktivitet men även påverka arbetsmiljön i andra avseenden.

Projektet Aktivitetsbaserat Kontor (AktiKon) har följt och utvärderat en förändringsprocess i Örnsköldsviks kommun där tjänstemännen i kommunen flyttade från cellkontor till antingen ett aktivitetsbaserat kontor (AB-kontor) eller ett cellkontor. Syftet med forskningsprojektet var att studera effekter på arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och kunna jämföra med fortsatt arbete i cellkontor. Mätningar med enkäter, fokusgruppsintervjuer, gåturer och observationer utfördes 6 mån före flytt och 6 respektive 18 månader efter flytt. Individuella intervjuer av personer med upplevd funktionsnedsättning utfördes ca 10 månader efter flytt. Rörelsemätningar utfördes vid fem olika tillfällen under flyttprocessen.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet, KTH/Stockholms universitet och Örnsköldsviks kommun.

Senast uppdaterad: 2023-08-31