"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att knäcka läskoden: undervisning i alfabetisk avkodning och morfologisk kunskap för grundskoleelever med lässvårigheter

Forskningsprojekt I projektet undersöker vi två olika undervisningsmetoder och deras effekt på läsförmågan hos svaga läsare i åk 2 och 4: alfabetisk avkodning och morfologisk kunskap. Projektets mål är att öka kunskapen om hur elevers läsförmåga bäst kan stödjas i skolan, med fokus på undervisningsmetod kopplat till skede i läsutvecklingen.

Svenska skolor genomför regelbundna screeningar av elevers läsförmåga för att kunna ge stödinsatser till elever som inte uppnår målen. Vad dessa stödinsatser ska innehålla för att ge bästa resultat är fortfarande inte klarlagt. I projektet undersöker vi två olika undervisningsmetoder och deras effekt på läsförmågan hos svaga läsare i åk 2 och 4: alfabetisk avkodning och morfologisk kunskap. Datainsamlingen sker i samarbete med lärare, speciallärare och specialpedagoger på grundskolor i Västerbotten.

Projektansvarig

Yvonne Knospe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-07-01 2026-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-16