"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mathias Norqvist

Arbetar för närvarande som studierektor på NMD. Jag undervisar även på  grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Min forskning är knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Roll: Katalogansvarig, Studierektor
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag är utbildad och legitimerad lärare i matematik och NO för årskurserna 4-9 samt matematik och naturkunskap för gymnasiet och har arbetat inom skolan i ungefär 12 år innan jag klev på forskarutbildningen 2010. Jag disputerade 2016 i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Min undervisning på universitetet har främst skett inom lärarutbildningen, både för ämneslärare (åk 7-gy) och lärare i tidigare skolår (åk F-6).

Mitt forskningsintresse berör framför allt hur matematiska resonemang kan påverka lärandet för elever i skolan och på vilket sätt bilden av matematikämnet kan förändras om elever kan få arbeta med och få syn på matematikens logiska struktur.

Från och med september 2021 innehar jag rollen som studierektor på institutionen.

Educational Studies in Mathematics
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2022, Vol. 27, (1) : 5-25
Bergqvist, Tomas; Norqvist, Mathias
International perspectives on mathematics teacher education, Charlotte, NC: Information Age Publishing 2021 : 36-41
Norqvist, Mathias
Data in Brief, Elsevier 2019, Vol. 25
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2019, Vol. 55
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan; et al.
Proceedings of the 42ndConference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umeå, Sweden: PME 2018 : 419-426
Norqvist, Mathias
International journal of mathematical education in science and technology, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 49, (1) : 15-30
Norqvist, Mathias
Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umeå: PME 2018 : 305-305
Van Steenbrugge, Hendrik; Norqvist, Mathias
Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umeå: PME 2018 : 355-362
Vennberg, Helena; Norqvist, Mathias
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Volume 1, Szeged, Hungary: International Group for the Psychology of Mathematics Education 2016 : 110-110
Norqvist, Mathias
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics
Norqvist, Mathias
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2015, Vol. 4, (1-2) : 6-14
Karlsson Wirebring, Linnea; Lithner, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague: Charles University 2015 : 502-503
Norqvist, Mathias; Lithner, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2014, (36) : 20-32
Jonsson, Bert; Norqvist, Mathias; Liljekvist, Yvonne; et al.
Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 5., Kiel, Germany: PME 2013 : 136-136
Norqvist, Mathias; Liljekvist, Yvonne; Jonsson, Bert; et al.
The Neuroscience and Education 2012 meeting of the EARLI SIG 22. Institute of Education, University of London. England
Jonsson, Bert; Karlsson, Linnea; Lithner, Johan; et al.
EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) SIG 22 - Neuroscience and Education, 2012 meeting. London, UK, 2012
Lithner, Johan; Jonsson, Bert; Norqvist, Mathias; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2026
1 januari 2015 till 31 december 2019