Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Anställda medarbetare

Anders Larsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 60 80
Anders Lundquist, universitetslektor
Telefon
090-786 79 41

Jag jobbar mestadels som Lektor vid enheten för Statistik, resterande tid ägnar jag åt att jobba på UFBI som statistiker.

Anita Lindmark, universitetslektor
Telefon
090-786 61 09
David Källberg, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 64 93
David Skog, systemutvecklare
Telefon
090-786 61 53
Elin von Ahn, studiesamordnare (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 95
Emma Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 52 11
Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor
Telefon
090-786 51 45

Jag är en statistiker som jobbar på enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och statistiska institutionen. 

Göran Carli, it-systemadministratör
Telefon
090-786 91 48
Jenny Häggström, universitetslektor
Telefon
090-786 93 18

External website: www.jennyhaggstrom.com

Johan Svensson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 98
Kadri Meister, universitetslektor
Telefon
090-786 52 23
Lina Schelin, universitetslektor
Telefon
090-786 55 30
Lisa Klaminder, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 65 15
Magnus Ekström, universitetslektor
Telefon
090-786 52 12
Maria Josefsson, universitetslektor

Forskare i statistik som utvecklar longitudinella metoder för att studera kognitivt åldrande och riskfaktorer för demens.

Maria Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 55 96
Marie Wiberg, professor
Telefon
090-786 95 24

Forskningsintressen är psykometri i allmänhet och i synnerhet test ekvivalering, storskaliga internationella kunskapsmätningar, samt ickeparametrisk och parametrisk modellering av provuppgifter.

Mathias Lundin, universitetslektor
Telefon
090-786 68 26
Mikael Lindbäck, administrativ chef
Telefon
090-786 54 40

Som administrativ chef leder och koordinerar jag arbetet vid Handelshögskolans kansli. Jag är även hållbarhetssamordnare och ansvarar för administrativa delar av kvalitetsledningssystemet.

Minna Genbäck, universitetslektor
Telefon
090-786 59 68
Tetiana Gorbach, universitetslektor
Telefon
090-786 72 01
Therese Sarlin, administratör
Telefon
090-786 62 58

Arbetar som rektors sekreterare och spindeln i nätet med div. administrativa uppgifter riktade mot Handelshögskolans personal och externa kontakter. Är en del av Handelshögskolans kansli.

Xavier de Luna, professor
Telefon
090-786 55 59

Länk till min hemsida: stat4reg.se/xavierdeluna

Xijia Liu, universitetslektor
Telefon
090-786 93 64