"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för socialt arbete

Anknutna

Ailiana Santosa
Anders Landin
Annika Hasselblad
Benita Eliasson
Catarina Lundqvist
Chrystal Kunosson
Ebba Noland
Telefon
090-786 79 32

Kriminolog och anställd vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, doktorand på halvtid. Forskar om rättspsykiatriska patienter efter den rättspsykiatriska vårdens upphörande.

Evelyn Khoo
Telefon
090-786 54 34
Helena Taubner
Hildur Kalman
Telefon
090-786 65 72
Johan Hörnemalm
Katarina Grim
Lennart Nygren
Telefon
090-786 51 01

Jag forskar om barns, ungas och familjers välfärd och om socialt arbete med dessa kategorier. Jag undervisar inom socionom-, master- och forskarutbildningen i socialt arbete.

Magnus Tideman
Maria Andersson Vogel
Maria Holknekt

Jag är legitimerad arbetsterapeut och har min anställning vid Kommunförbundet i Västernorrland. Därtill är jag kommundoktorand vid Institutionen för socialt arbete på 50 %. 

Maria Moberg Stephenson
Maria Wallin
Telefon
090-786 95 71
Marwa Chebil

Utforskar inkluderande mötesplatser för barn och unga och deras påverkan på hälsa och välbefinnande, särskilt i samhällen under snabb omvandling. Målet är kunskap för implementering. 

Mårten Jansson
Per Jansson
Telefon
090-786 79 06
Petra Björne
Pär Salander
Telefon
090-786 93 30
Sheila Zimic
Siv Nyström
Stina Johansson
Telefon
070-216 43 07

Stina Johansson är professor emerita. Hennes forskningsinriktning är social omsorg i vid mening, inkluderande omsorgsetik, social gerontologi, genus, mångfald och jämförande socialpolitik.

Viktoria Skoog
Telefon
070-523 60 58