"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsledningen

Anställda medarbetare

Cathrine Norberg
Telefon
090-786 67 43

Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dieter Müller
Telefon
090-786 63 66

Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. Ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr. Professor i kulturgeografi. 

Hans Adolfsson
Telefon
090-786 53 50
E-post
rektor@umu.se

Jag är rektor vid Umeå universitet sedan den 1 juli 2016. Som myndighetens högste chef leder jag det dagliga arbetet och företräder universitetet internt och externt.

Hans Wiklund

Hans Wiklund är universitetsdirektör sedan 2020, och från 2022 även regeringens nationella samordnare för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen.

 

Katrine Riklund
Telefon
090-786 92 60

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Olov Häggström
Per Ragnarsson

Jag är biträdande universitetsdirektör och budgetchef vid Umeå universitet. 

Robert Axebro
Telefon
090-786 71 94