Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsledningen

Anställda medarbetare

Dieter Müller, övrig/annan befattning

Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning, forskarutbildning och samverkan inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Att vara styrelseordförande för Arktiskt centrum (ARCUM), Företagsforskarskolan, Idrottshögskolan och UB ingår i hans uppdrag. Han är professor i kulturgeografi och var tidigare dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. I sin forskning arbetar Dieter Müller med frågor om turism, mobilitet och regional utveckling inte minst i nordliga områden.