"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-15

Flera nya Umeånamn i VR-topp

NYHET Niklas Arnberg blir ny ledamot i Vetenskapsrådets styrelse 2022 – 2024. Charlotte Häger blir ny ledamot i ämnesrådet för medicin och hälsa. Ove Axner blir ny ledamot i ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

Text: Ola Nilsson

Niklas Arnberg

Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Enhet: Avdelningen för virologi. 

Under covid-pandemin har virologiprofessor Niklas Arnberg blivit ett bekant ansikte för många svenskar. Nu tar han alltså även plats i styrelsen för Vetenskapsrådet, VR.

Charlotte Häger

Charlotte Häger är professor i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och blir ny ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa.

Ove Axner

Ove Axner är professor vid Institutionen för fysik och tar plats som ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är den statliga myndighet som har regeringens uppdrag att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: Att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur, att vara regeringens rådgivare i forskningsrelaterade frågor, samt att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskning.

Vetenskapsrådets styrelse väljs på tre år. I den nuvarande styrelsen sitter Maria Fällman vid Institutionen för molekylärbiologi som ledamot.

En annan person med Umeå-anknytning är Malin Rönnblom, numera hemmahörande vid Karlstads universitet, som omväljs till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Till Vetenskapsrådet

Kontakt

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40
Charlotte Häger
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 75
Ove Axner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 54