"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Henning

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap Roll: Prefekt
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 111
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2024 : 7-11
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2024 : 153-171
Henning, Peter
European Journal of Scandinavian Studies
Henning, Peter
Humaniora i välfärdssamhället: kunskapshistorier om efterkrigstiden, Göteborg; Stockholm: Makadam Förlag 2023 : 291-309
Lindsköld, Linnéa; Erlanson, Erik; Henning, Peter
Konsthistorisk Tidskrift, Routledge 2022, Vol. 91, (2) : 57-73
Erlanson, Erik; Henning, Peter
Lyrikvännen, Lyrikvännen 2022, Vol. 69, (3) : 52-58
Henning, Peter
Nordisk kulturpolitisk tidskrift, Universitetsforlaget 2021, Vol. 24, (2) : 103-105
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Kriterium, 22
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Forbidden literature: case studies on censorship, Nordic Academic Press 2020 : 9-23
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Kriterium, 22
Erlanson, Erik; Helgason, Jon; Henning, Peter; et al.
Forbidden literature: case studies on censorship, Lund: Nordic Academic Press 2020 : 187-207
Erlanson, Erik; Henning, Peter
Romanticism, Edinburgh University Press 2020, Vol. 26, (3) : 292-302
Henning, Peter
Nordisk poesi, Universitetsforlaget 2020, Vol. 5, (2) : 73-91
Henning, Peter
Efter Tegnér: Experiment med traditionen, Lund: Lunds universitet 2018 : 85-107
Henning, Peter
Studies in Romanticism, Vol. 57, (3) : 407-429
Henning, Peter
Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, Vol. 6 : 63-82
Henning, Peter
Performativity in literature, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2016 : 43-54
Henning, Peter
Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2015
Henning, Peter
Civilisation: tjugoen försök, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 2014 : 41-48
Henning, Peter
"Det universella och det individuella": festskrift till Eva Hættner Aurelius, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 110-118
Henning, Peter
Kritik, Gyldendal Akademisk 2013, Vol. 46, (208) : 67-74
Henning, Peter
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2012, Vol. 114, (3) : 401-412
Henning, Peter
Lyrikvännen, Ellerströms förlag 2012, Vol. 59, (2) : 47-53
Henning, Peter
Tidskrift för Classiska studier, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 2011, Vol. 1, (1) : 114-118
Henning, Peter
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 41, (1) : 55-63
Henning, Peter
IASS 2010: Översättning – adaption, interpretation, transformation
Henning, Peter
Publicerad: 08 okt, 2021
Publicerad: 09 okt, 2020
Publicerad: 18 jun, 2020