"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Reiner Giesler

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatförändring på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 36 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning är fokuserad på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska ekosystem med inriktning på klimateffekter i framför allt arktiska och boreala miljöer. Vi integrerar spatial och temporal variation i vattendrag och biogeokemiska processer i mark längs naturliga klimatgradienter för att generera kunskap som kan hjälpa oss att bättre förstå hur olika ekosystem kommer att svara på klimatförändringar. Ett viktigt forskningsfråga under de senaste åren har varit inriktat på arktiska bäckar med syfte att förstå och kvantifiera olika processer involverade i kolcykeln och koldioxidavgivningen från vattendragen. Ett speciellt intresse är betydelsen av vittring som en källa för löst oorganisk kol i bäckarna. En del av min forskning fokuserar på fosfors (P) kretslopp i boreala och arktiska landskapsgradienter med fokus på organiska fosforföreningars betydelse. Jag är speciellt intresserad av hur fosfortillgängligheten kommer att påverkas av klimatförändringar i arktiska landskap. Tidigare och nuvarande forskning involverar såväl experimentellt arbete i laboratoriemiljöer så väl som bredare studier på ekosystemnivå som syftar till att bättre förstå biogeokemiska processer i de arktiska och boreala landskapen.

Science of the Total Environment, Elsevier 2024, Vol. 931
Haddad, Lenny; Vincent, Andrea G.; Giesler, Reiner; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 895
Ehnvall, Betty; Ågren, Anneli M.; Nilsson, Mats B.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 889
Fischer, Sandra; Mörth, Carl-Magnus; Rosqvist, Gunhild; et al.
Ecosystems, Springer 2023, Vol. 26 : 302-317
Kashi, N. Niloufar; Hobbie, Erik A.; Varner, Ruth K.; et al.
Biogeochemistry, Springer 2022, Vol. 159 : 15-32
Vincent, Andrea G.; Schleucher, Jürgen; Giesler, Reiner; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (S1) : S182-S196
Myrstener, Maria; Gómez-Gener, Lluís; Rocher-Ros, Gerard; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (8) : 1502-1514
Myrstener, Maria; Thomas, Steven A.; Giesler, Reiner; et al.
Ambio, Springer 2021, Vol. 50, (2) : 375-392
Pascual, Didac; Akerman, Jonas; Becher, Marina; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (S1) : S169-S181
Rocher-Ros, Gerard; Harms, Tamara K.; Sponseller, Ryan A.; et al.
Frontiers in Forests and Global Change, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 3
Palmqvist, Kristin; Nordin, Annika; Giesler, Reiner
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 749
Payandi-Rolland, D.; Shirokova, L. S.; Tesfa, M.; et al.
Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, American Geophysical Union (AGU) 2020, Vol. 125, (3)
Perryman, Clarice R.; Mccalley, Carmody K.; Malhotra, Avni; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (3) : 1400-1413
Rocher-Ros, Gerard; Sponseller, Ryan A.; Bergström, Ann-Kristin; et al.
Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2019, Vol. 4, (4) : 87-95
Rocher-Ros, Gerard; Sponseller, Ryan A.; Lidberg, William; et al.
Functional Ecology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 33, (7) : 1233-1242
Sitters, Judith; Cherif, Mehdi; Egelkraut, Dagmar; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (7) : 1459-1470
Bartels, Pia; Ask, Jenny; Andersson, Agneta; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
Plant and Soil, Springer Netherlands 2018, Vol. 427, (1-2) : 191-208
George, T. S.; Giles, C. D.; Menezes-Blackburn, D.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Kuhn, McKenzie; Lundin, Erik J; Giesler, Reiner; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (12) : 3011-3017
Kupryianchyk, Darya; Giesler, Reiner; Bidleman, Terry F.; et al.
Arctic, Antarctic and Alpine research, Taylor & Francis 2018, Vol. 50, (1)
Lyon, Steve W.; Ploum, Stefan W.; van der Velde, Ype; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3680-3691
Myrstener, Maria; Rocher-Ros, Gerard; Burrows, Ryan M.; et al.
Biogeochemistry, Vol. 137, (3) : 321-336
Pokrovsky, Oleg S.; Karlsson, Jan; Giesler, Reiner
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Campeau, Audrey; Wallin, Marcus B.; Giesler, Reiner; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 51, (5) : 2621-2627
Giesler, Reiner; Karina, E. Clemmensen; Wardle, David A.; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2017, Vol. 44, (24) : 12254-12261
Rocher-Ros, Gerard; Giesler, Reiner; Lundin, Erik; et al.
Ecosystems (New York. Print), Vol. 20, (7) : 1266-1277
Sitters, Judith; te Beest, Mariska; Cherif, Mehdi; et al.
Biogeosciences, Vol. 14, (6) : 1527-1539
Soares, Ana R. A.; Bergström, Ann-Kristin; Sponseller, Ryan A.; et al.
Functional Ecology, Vol. 30, (2) : 314-325
De Long, Jonathan R.; Sundqvist, Maja K.; Gundale, Michael J.; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2016, Vol. 43, (5) : 1988-1995
Lundin, Erik J; Klaminder, Jonatan; Giesler, Reiner; et al.
Arctic, Antarctic and Alpine research, Vol. 47, (1) : 49-58
Thompson, Megan Shera; Giesler, Reiner; Karlsson, Jan; et al.
Oikos, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 124, (3) : 285-297
Wardle, David A; Bellingham, Peter J; Kardol, Paul; et al.
Biogeosciences, Vol. 11, (2) : 525-537
Giesler, Reiner; Lyon, S. W.; Morth, C-M; et al.
Ecology, Vol. 95, (7) : 1819-1835
Sundqvist, Maja K.; Liu, Zhanfeng; Giesler, Reiner; et al.
Plant and Soil, Springer Netherlands 2014, Vol. 383, (1-2) : 387-399
Sundqvist, Maja K.; Wardle, David A.; Vincent, Andrea; et al.
PLOS ONE, PLOS one 2014, Vol. 9, (3) : e92942-
Vincent, Andrea G.; Sundqvist, Maja K.; Wardle, David A.; et al.
Global Biogeochemical Cycles, Vol. 27, (1) : 176-186
Giesler, Reiner; Morth, Carl-Magnus; Karlsson, Jan; et al.
Geophysical Research Letters, John Wiley & Sons 2013, Vol. 40, (6) : 1123-1127
Karlsson, Jan; Giesler, Reiner; Persson, Jenny; et al.
Soil Biology and Biochemistry, Vol. 57 : 922-924
Klaminder, Jonatan; Giesler, Reiner; Makoto, Kobayashi
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 118, (3) : 1200-1207
Lundin, Erik J.; Giesler, Reiner; Persson, Andreas; et al.
Hydrological Processes, John Wiley & Sons 2013, Vol. 27, (16) : 2280-2294
Olefeldt, David; Roulet, Nigel; Giesler, Reiner; et al.
Fakta Skog – Rön från Sveriges Lantbruksuniversitet, 2013: 11
Sundqvist, Maja; Giesler, Reiner; Wardle, David
Biophysical Journal, Vol. 104, (2) : 501A-502A
Vestergren, Johan E.; Vincent, Andrea G.; Persson, Per; et al.
Forest facts, SLU 2013, (4)
Vincent, Andrea G; Ilstedt, Ulrik; Vestergren, Johan; et al.
Plant and Soil, Dordrecht: Springer 2013, Vol. 367, (1-2) : 149-162
Vincent, Andrea G.; Vestergren, Johan; Gröbner, Gerhard; et al.
Biogeochemistry, Vol. 108, (1-3) : 429-445
Giesler, Reiner; Esberg, Camilla; Lagerström, Anna; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 46 : 285-291
Olsson, Rickard; Giesler, Reiner; Loring, John; et al.
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2012, Vol. 386, (1) : 350-358
Persson, Per; Andersson, Tove; Nelson, Hanna; et al.
Functional Ecology, John Wiley & Sons 2012, Vol. 26, (5) : 1090-1099
Sundqvist, Maja K.; Wardle, David A.; Olofsson, Elin; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 46, (7) : 3950-3956
Vestergren, Johan; Vincent, Andrea G; Jansson, Mats; et al.