"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rikard Harr

Forskare och Excellent lärare med ansvar för institutionens forskarutbildning. Ingår i forskningsmiljön Design Informatics och forskar inom människa-datorinteraktion med fokus på manipulativ design

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.F.426 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i informatik och ansvarar för institutionens forskarutbildning och ingår därmed även i institutionens ledningsgrupp. Jag är verksam inom forskningsmiljön Design Informatics och bedriver min forskning inom området människa-datorinteraktion. Mitt forskningsfokus handlar om hur design av IT utmanar oss i olika situationer och miljöer.
 
De utmaningar som jag i huvudsak är intresserad av rör till exempel hur vår användning av teknik försvårar möjligheten att fokusera på vårt arbete och privatliv. Vår teknikanvändning har bidragit till en alltmer fragmenterad tillvaro där avbrott och störningar är vanligt förekommande, något som kan inverka negativt på såväl vår effektivitet som vårt välmående. Jag studerar även manipulativa dimensioner av design såsom hur företag och organisationer försöker påverka vårt beslutsfattande. Jag fokuserar dels på det som kallas dark design patterns, dvs. designtekniker för att få oss att t.ex. oreflekterat genomföra köp, och dels persuasive design, dvs. hur design kan påverka vårt beteende såsom att träna mer eller gå ned i vikt.
 
För närvarande skriver jag en artikel tillsammans med en kollega som baserar sig på en studie av hur viktnedgångsappar förhåller sig till ohälsosam viktnedgång. Här är vi intresserade av om dessa appar på något sätt försöker stoppa denna viktnedgång, eller kanske till och med uppmuntrar den. Artikeln kommer att skickas till den internationella konferensen Designing Interactive Systems (DIS) som går av stapeln under 2022.
 
Jag försvarade min avhandling 2009 och har sedan dess studerat design av IT inom och utanför forskningsprojekt. Jag granskar på regelbunden basis artiklar som publicerar i olika tidskrifter/konferenser och deltar för närvarande vid arrangemanget av designkonferensen NordiCHI som kommer arrangeras i Umeå-Uppsala.  

Frontiers in Computer Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 5
Harr, Rikard; Öhlund, Linnea
What Can CHI Do About Dark Patterns? CHI Workshop - May 8, 2021: Position Papers
Harr, Rikard; Nyberg, Annakarin
Human Technology, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2020, Vol. 16, (2) : 170-199
Maier, Maximilian; Harr, Rikard
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 38-38
Harr, Rikard; Hedlund, Hugo; Johansson, Dan
Information research, Vol. 21, (2)
Harr, Rikard; Nyberg, Annakarin; Berggren, Marcus; et al.
International Journal of Emerging Technology and Innovative Engineering, Vol. 2, (1) : 24-33
Harr, Rikard; Wiberg, Charlotte
Workshop at CHI2015, At Seoul, Korea
Harr, Rikard; Nyberg, Annakarin Harr
Social Media Studies Symposium (SMS-S) September 15, 2015, Borås
Nyberg, Annakarin; Harr, Rikard
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 27-50
Harr, Rikard; Nyberg, Annakarin
Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design, New York: ACM Press 2012 : 707-710
Harr, Rikard; Kaptelinin, Victor
Human Technology, Agora Center, University of Jyväskylä 2011, Vol. 7, (3) : 194-215
Harr, Rikard; Wiberg, Mikael; Whittaker, Steve
Industrial informatics design, use and innovation: perspectives and services, Hershey, PA: IGI Global 2010 : 58-72
Harr, Rikard
Research Report, Department of Informatics, 09.03
Harr, Rikard
Designing beyond the product: Understanding activity and user experience in ubiquitous environments, Helsinki: Edita Prima Oy 2009 : 307-314
Harr, Rikard; Kaptelinin, Victor
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 123-135
Harr, Rikard; Westergren, Ulrika H.
GROUP'07: Proceedings of the 2007 International ACM Conference on Supporting Group Work, New York: ACM Press 2007 : 399-408
Harr, Rikard; Kaptelinin, Victor
Behavior and Information Technology, Taylor & Francis 2007, Vol. 27, (3) : 243-262
Harr, Rikard; Wiberg, Mikael
Working paper / Umeå universitet, Institutionen för informatik, 07.01
Kaptelinin, Victor; Harr, Rikard
Working Paper, WP-07-01
Kaptelinin, Victor; Harr, Rikard
CSCW'06: Proceedings of the 2006 20th anniversary conference on computer supported cooperative work, New York: Association for Computing Machinery Press 2006 : 323-332
Scholl, Jeremiah; McCarthy, John; Harr, Rikard
Database and expert systems applications: 13th International Conference, DEXA 2002 Proceedings, London: Springer Verlag 2002 : 567-576
Harr, Rikard
Proceedings of IRIS 25 working conference : -
Harr, Rikard; Wiklund, Örjan

Jag har blivit utnämnd till Excellent Lärare och undervisar på en rad olika kurser och på olika nivåer av utbildning. Jag handleder en doktorand på forskarnivå, undervisar masterstudenter under deras examensarbeteskurser, och undervisar kandidatstudenter på deras första kurs om samhällets digitalisering och på en kurs i projektledning. Jag har även nyligen deltagit i utvecklingen och genomförande av kurserna Digitalt arbetsliv - strategier för det nya normala, och Identitet och makt i sociala medier. Jag har vid fem tillfällen nominerats till studentkårens pedagogiska pris.

Ett urval av kurser där jag deltagit:

  • Samhällets digitalisering
  • Projektledning och projektmetodik
  • Masteruppsats i informatik med inriktning mot IT management/Människa-datorinteraktion och användarupplevelser
  • Design och utvärdering
  • IT-development
  • Digitalt arbetsliv - strategier för det nya normala
  • Identitet och makt i sociala medier