"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digital interaktion och design

Forskargrupp Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också upphov till stora mängder data. Detta kommer inte minst till uttryck runt fenomen som industriell IT, sociala medier och Internet of things. Frågan är dock hur alla denna data kan omvandlas till meningsfull information och utgöra underlag till bättre beslut och handling.

Mer specifikt undersöker vi hur explorativ datavisualisering kan utformas och användas för att skapa mening i annars oöverblickbara datamängder. Ytterligare ett exempel på stora informations- och kommunikationsplattformar är våra sociala medier. Här är vi intresserade av hur interaktion sker, både med och via dessa medier, och hur användningen formar mediet. Vi bedriver även forskning om digital materialitet samt forskning kring IT-användning, interaktion och upplevelser – i interaktion mellan människa-dator och som del av olika typer av sociala aktiviteter.

Exempel på forskningsfrågor

  • Hur kan vi designa framtida arbetsmiljöer och teknologier för att uppnå effektiva och hållbara verksamheter? Hur kan vi t.ex. skapa rika informationsflöden utan att samtidigt bidra till uppkomsten av arbetsfragmentering och stress?
  • Hur kan vi designa interaktiva och sociala medier och användning därav för att uppnå individuella och organisatoriska mål?
  • På vilka sätt påverkas våra liv, såväl arbetsliv som privatliv, av användningen av avancerade, mobila och gränsöverskridande teknologier? Hur ska vi som individer hantera denna påverkan?
  • Vad innebär det att betrakta och tillämpa utformning av informationsteknik utifrån ett hantverksperspektiv?
  • Hur förhåller sig den traditionella hantverkarens arbetssätt och förmågor relativt ingenjörens eller konstnärens om tillämpningsområdet är det tillsynes immateriella IT-området?
  • Vad kan vi lära från maker-rörelsen för att utveckla pedagogiska ansatser inom IT-utbildningar?
  • Hur formas våra upplevelser av och genom människa-dator interaktion?

Forskningsledare

Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik
Senast uppdaterad: 2019-09-18