"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robin Sundqvist

Jag är leg. psykolog och doktorand i klinisk psykiatri med fokus på psykoterapeutiska interventioner och känsloreglering vid Anorexia Nervosa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är legitimerad psykolog och doktorand. Min yrkesverksamma bakgrund är inom klinisk vuxenpsykiatri. Mitt doktorandprojekt undersöker om specifikt riktad psykologisk behandling (Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi, RO-DBT) kan vara en hjälpsam intervention vid Anorexia Nervosa. Behandlingen riktar in sig på rigiditet och ett överdrivet behov av kontroll. Jag undersöker även vidare hur underliggande mekanismer såsom förmågan till- och strategier för känsloreglering påverkas av intervention och hur detta hänger samman med sjukdomsbilden vid Anorexi.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 maj 2023 till 31 december 2024