"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jhon Alexander Rodriguez Buitrago

Jag är postdoktor i Magnus Wolf-Watz grupp, specialiserad inom strukturbiologi, med fokus på molekylära mekanismer bakom aggressivitet och metastasering vid prostatacancer.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är en driven forskare med inriktning på strukturbiologi, med fokus på att belysa de molekylära mekanismerna bakom aggressivitet och metastasering av prostatacancer och njurcancerceller.

Mitt arbete kretsar kring att reda ut hur tillväxtfaktorer, specifikt Transforming Growth Factor β (TGF-β), triggar dessa mekanismer i in vitro-modeller. Min forskning nyttjar avancerade tekniker inom strukturbiologi, inklusive röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi (Cryo-EM) och kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Jag är skicklig på proteinuttryck och rening, biofysisk karakterisering och protein-proteininteraktionsanalys med ytplasmonresonans (SPR), bioskiktsinterferometri (BLI) och termofluoranalyser.

Min forskning syftar till att bidra till utvecklingen av nya cancerterapier genom att dechiffrera de strukturella aspekterna av nyckelproteiner som är involverade i cancerprogression. Dessutom är jag aktivt engagerad i sökandet efter prediktiva biomarkörer, som kan identifiera patienter som riskerar att utveckla aggressiva former av cancer.

För närvarande arbetar jag som postdoktor vid Umeå universitet i Magnus Wolf-Watz lab. Mitt engagemang för att främja strukturbiologiska tekniker och deras tillämpning på cancerforskning understryker mitt engagemang för att utveckla mer effektiva och målinriktade cancerbehandlingar, vilket i slutändan förbättrar patienternas resultat i kampen mot cancer.

Forskargrupper

Gruppmedlem