"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Pudas

Jag forskar om kognitivt och neuralt åldrande.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, C-216 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Biologihuset, Avdelningen för fysiologi Umeå universitet, 90187 Umeå

Min forskning undersöker orsaker till individuella skillnader i kognitivt åldrande, framförallt i vår minnesförmåga. Med andra ord: varför behåller vissa personer en god minnesförmåga upp i hög ålder, medan andra successivt förlorar den? För att bättre förstå dessa skillnader studerar jag hjärnans struktur och funktion, biologiska markörer, skillnader i livsstil och levnadsförutsättningar, samt kognitiv förmåga tidigt i livet. Min forskning bedrivs främst inom ramen för det longitudinella Betulaprojektet, men jag medverkar också i ett europeiskt konsortium, Lifebrain, för att studera dessa frågor. Jag är även knuten till Umeå center för funktionell hjärnavbildning, UFBI.

Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 6
Anjomshoae, Sule; Pudas, Sara
Frontiers in Aging Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 16
Ronat, Lucas; Rönnlund, Michael; Adolfsson, Rolf; et al.
Biostatistics, Oxford University Press 2023, Vol. 24, (2) : 372-387
Josefsson, Maria; Daniels, Michael J.; Pudas, Sara
International psychogeriatrics, Cambridge University Press 2023, Vol. 35, (7) : 351-359
Josefsson, Maria; Sundström, Anna; Pudas, Sara; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2023, Vol. 33, (9) : 5075-5081
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Lundquist, Anders; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 94, (4) : 1443-1464
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Samrani, George; Lundquist, Anders; Pudas, Sara
Frontiers in Aging Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 14
Solé-Padullés, Cristina; Macià, Dídac; Andersson, Micael; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2022, Vol. 32, (4) : 839-854
Walhovd, Kristine B.; Fjell, Anders M.; Wang, Yunpeng; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2021, Vol. 31, (4) : 1953-1969
Fjell, Anders M.; Sørensen, Øystein; Amlien, Inge K.; et al.
Sleep, Oxford University Press 2021, Vol. 44, (11)
Grydeland, Håkon; Sederevicius, Donatas; Wang, Yunpeng; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Koch, Elise; Nyberg, Lars; Lundquist, Anders; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, (18)
Nyberg, Lars; Magnussen, Fredrik; Lundquist, Anders; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (6) : 955-963
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Nature Communications, Nature Research 2021, Vol. 12, (1)
Roe, James M.; Vidal-Piñeiro, Didac; Sørensen, Øystein; et al.
Alzheimer's Research & Therapy, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 13
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Sleep, Oxford University Press 2020, Vol. 43, (5)
Fjell, Anders M.; Sørensen, Øystein; Amlien, Inge K.; et al.
Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, John Wiley & Sons 2020, Vol. 12, (1)
Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Bartrés-Faz, David; et al.
Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Kauppi, Karolina; Rönnlund, Michael; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Ageing Research Reviews, Elsevier 2020, Vol. 64
Nyberg, Lars; Boraxbekk, Carl-Johan; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
Molecular Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 25, (3) : 584-602
Sonderby, Ida E.; Gustafsson, Omar; Doan, Nhat Trung; et al.
Annual Review of Psychology, Vol. 70 : 219-243
Nyberg, Lars; Pudas, Sara
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2019, Vol. 74, (8) : 1356-1365
Pudas, Sara; Rönnlund, Michael
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (3) : 936-948
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Rieckmann, Anna; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2017, Vol. 55 : 167-171
Degerman, Sofie; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Neurobiology of Aging, Vol. 51 : 167-176
Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Lundquist, Anders; et al.
Cognitive neuroscience of aging: linking cognitive and cerebral aging, New York: Oxford University Press 2017 : 155-182
Nyberg, Lars; Pudas, Sara; Lundquist, Anders
eNeuro, Vol. 4, (2)
Rieckmann, Anna; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
Intelligence, Elsevier 2017, Vol. 61 : 78-84
Rönnlund, Michael; Sundström, Anna; Pudas, Sara
Nature Neuroscience, Vol. 19, (12) : 1569-1582
Adams, Hieab H. H.; Hibar, Derrek P.; Chouraki, Vincent; et al.
From Neuroscience to Neurospyschology: the study of the human brain. Volume II, Bogotá, Colombia: Ediciones Corporación Universitaria Reformada 2016 : 163-192
Pudas, Sara
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 26, (4) : 746-754
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Kauppi, Karolina; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (9) : 2107-2117
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Nilsson, Lars-Göran; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (11) : 2495-2503
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 111, (49) : 17654-17659
Salami, Alireza; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
Journal of Neuroscience, Vol. 33, (20) : 8668-8677
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Josefsson, Maria; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 60, (12) : 2308-2312
Josefsson, Maria; de Luna, Xavier; Pudas, Sara; et al.
Cerebral Cortex, New York, NY: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (10) : 2297-2304
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Lind, Johanna; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 107, (52) : 22682-22686
Nyberg, Lars; Salami, Alireza; Andersson, Mikael; et al.
Acta Psychologica Sinica, Vol. 41, (11) : 1054-1062
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.

Jag undervisar i flera olika delområden inom kognitiv neurovetenskap, kognitionsvetenskap och psykologi. Därutöver handleder jag även studentprojekt och uppsatser.