Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Sara Pudas

Sara Pudas

Jag forskar om minnets och hjärnans åldrande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning undersöker orsaker till individuella skillnader i kognitivt åldrande, framförallt i vår minnesförmåga. Med andra ord: varför behåller vissa personer en god minnesförmåga upp i hög ålder, medan andra successivt förlorar den? För att bättre förstå dessa skillnader studerar jag hjärnans struktur och funktion, biologiska markörer, skillnader i livsstil och levnadsförutsättningar, samt kognitiv förmåga tidigt i livet. Min forskning bedrivs främst inom ramen för det longitudinella Betulaprojektet, men jag medverkar också i ett europeiskt konsortium, Lifebrain, för att studera dessa frågor. Jag är även knuten till Umeå center för funktionell hjärnavbildning, UFBI.

2020
Molecular Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 25, (3) : 584-602
Sonderby, Ida E.; Gustafsson, Omar; Doan, Nhat Trung; et al.
2019
International psychogeriatrics
Josefsson, Maria; Sundström, Anna; Pudas, Sara; et al.
2019
Annual Review of Psychology, Vol. 70 : 219-243
Nyberg, Lars; Pudas, Sara
2019
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2019, Vol. 74, (8) : 1356-1365
Pudas, Sara; Rönnlund, Michael
2018
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (3) : 936-948
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Rieckmann, Anna; et al.
2017
Neurobiology of Aging, Elsevier 2017, Vol. 55 : 167-171
Degerman, Sofie; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
2017
Neurobiology of Aging, Vol. 51 : 167-176
Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Lundquist, Anders; et al.
2017
Cognitive neuroscience of aging: linking cognitive and cerebral aging, New York: Oxford University Press 2017 : 155-182
Nyberg, Lars; Pudas, Sara; Lundquist, Anders
2017
eNeuro, Vol. 4, (2)
Rieckmann, Anna; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
2017
Intelligence, Elsevier 2017, Vol. 61 : 78-84
Rönnlund, Michael; Sundström, Anna; Pudas, Sara
2016
Nature Neuroscience, Vol. 19, (12) : 1569-1582
Adams, Hieab H. H.; Hibar, Derrek P.; Chouraki, Vincent; et al.
2016
From Neuroscience to Neurospyschology: the study of the human brain. Volume II, Bogotá, Colombia: Ediciones Corporación Universitaria Reformada 2016 : 163-192
Pudas, Sara
2014
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 26, (4) : 746-754
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Kauppi, Karolina; et al.
2014
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (9) : 2107-2117
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Nilsson, Lars-Göran; et al.
2014
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (11) : 2495-2503
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.
2014
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 111, (49) : 17654-17659
Salami, Alireza; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
2013
Journal of Neuroscience, Vol. 33, (20) : 8668-8677
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Josefsson, Maria; et al.
2012
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 60, (12) : 2308-2312
Josefsson, Maria; de Luna, Xavier; Pudas, Sara; et al.
2012
Cerebral Cortex, New York, NY: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (10) : 2297-2304
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Lind, Johanna; et al.
2010
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 107, (52) : 22682-22686
Nyberg, Lars; Salami, Alireza; Andersson, Mikael; et al.
2009
Acta Psychologica Sinica, Vol. 41, (11) : 1054-1062
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar i flera olika delområden inom kognitiv neurovetenskap, och är kursansvarig för kursen Funktionell hjärnavbildning med fMRI (3FS000). Därutöver handleder jag ibland studentuppsatser.