Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Sara Pudas

Sara Pudas

Jag forskar om minnets och hjärnans åldrande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning undersöker orsaker till individuella skillnader i kognitivt åldrande, framförallt i vår minnesförmåga. Med andra ord: varför behåller vissa personer en god minnesförmåga upp i hög ålder, medan andra successivt förlorar den? För att bättre förstå dessa skillnader studerar jag hjärnans struktur och funktion, biologiska markörer, skillnader i livsstil och levnadsförutsättningar, samt kognitiv förmåga tidigt i livet. Min forskning bedrivs främst inom ramen för det longitudinella Betulaprojektet, men jag medverkar också i ett europeiskt konsortium, Lifebrain, för att studera dessa frågor. Jag är även knuten till Umeå center för funktionell hjärnavbildning, UFBI.

2020
Sleep, Oxford University Press 2020, Vol. 43, (5)
Fjell, Anders M.; Sørensen, Øystein; Amlien, Inge K.; et al.
2020
Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, John Wiley & Sons 2020, Vol. 12, (1)
Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Bartrés-Faz, David; et al.
2020
Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Kauppi, Karolina; Rönnlund, Michael; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
2020
Ageing Research Reviews, Elsevier 2020, Vol. 64
Nyberg, Lars; Boraxbekk, Carl-Johan; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
2020
Molecular Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 25, (3) : 584-602
Sonderby, Ida E.; Gustafsson, Omar; Doan, Nhat Trung; et al.
2019
International psychogeriatrics
Josefsson, Maria; Sundström, Anna; Pudas, Sara; et al.
2019
Annual Review of Psychology, Vol. 70 : 219-243
Nyberg, Lars; Pudas, Sara
2019
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2019, Vol. 74, (8) : 1356-1365
Pudas, Sara; Rönnlund, Michael
2018
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (3) : 936-948
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Rieckmann, Anna; et al.
2017
Neurobiology of Aging, Elsevier 2017, Vol. 55 : 167-171
Degerman, Sofie; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
2017
Neurobiology of Aging, Vol. 51 : 167-176
Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Lundquist, Anders; et al.
2017
Cognitive neuroscience of aging: linking cognitive and cerebral aging, New York: Oxford University Press 2017 : 155-182
Nyberg, Lars; Pudas, Sara; Lundquist, Anders
2017
eNeuro, Vol. 4, (2)
Rieckmann, Anna; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
2017
Intelligence, Elsevier 2017, Vol. 61 : 78-84
Rönnlund, Michael; Sundström, Anna; Pudas, Sara
2016
Nature Neuroscience, Vol. 19, (12) : 1569-1582
Adams, Hieab H. H.; Hibar, Derrek P.; Chouraki, Vincent; et al.
2016
From Neuroscience to Neurospyschology: the study of the human brain. Volume II, Bogotá, Colombia: Ediciones Corporación Universitaria Reformada 2016 : 163-192
Pudas, Sara
2014
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 26, (4) : 746-754
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Kauppi, Karolina; et al.
2014
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (9) : 2107-2117
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Nilsson, Lars-Göran; et al.
2014
Neurobiology of Aging, Elsevier 2014, Vol. 35, (11) : 2495-2503
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.
2014
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 111, (49) : 17654-17659
Salami, Alireza; Pudas, Sara; Nyberg, Lars
2013
Journal of Neuroscience, Vol. 33, (20) : 8668-8677
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Josefsson, Maria; et al.
2012
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 60, (12) : 2308-2312
Josefsson, Maria; de Luna, Xavier; Pudas, Sara; et al.
2012
Cerebral Cortex, New York, NY: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (10) : 2297-2304
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Lind, Johanna; et al.
2010
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 107, (52) : 22682-22686
Nyberg, Lars; Salami, Alireza; Andersson, Mikael; et al.
2009
Acta Psychologica Sinica, Vol. 41, (11) : 1054-1062
Pudas, Sara; Persson, Jonas; Nilsson, Lars-Göran; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar i flera olika delområden inom kognitiv neurovetenskap, och är kursansvarig för kursen Funktionell hjärnavbildning med fMRI (3FS000). Därutöver handleder jag ibland studentuppsatser.