"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hjärna, arv och miljö i interaktion

Forskargrupp Profilområdet rör forskning och undervisning som utgår från den biologiska basen för människans beteenden samt hur dessa påverkas och förändras över tid (åldrar) samt i interaktion med miljöfaktorer (s.k. epigenetik).

Utbildning

Läs någon av våra kurser

Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Om profilområdet

Frågor som forskningen inom profilområdet söker svar på rör bland annat hjärnans utveckling, avvikelser och förändring, effekter av olika träningsformer/interventioner som rör kognitiv-, perceptuell- och motorisk förmåga, samt hur vi uppfattar och påverkas av sensorisk stimulering såsom lukt, smak, ljud och synintryck. För att studera dessa processer använder vi oss bl.a. av beteende- och neuropsykologiska test, psykofysiologisk registrering genom bl.a. hjärnavbildningsteknik (MRI, fMRI, ERP, EEG), rörelse/ögonrörelseregistrering samt diagnostiska biomarkörer i biologiska prov (s.k. metabolomics). Vi har inom forskningsområdet en lång tradition att samverka med andra ämnen och lärosäten, såväl svenska som internationella.

Kontakt

Linus Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 07

Medlemmar

Nils Berginström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 64
Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88
Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24
Magdalena Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 22
Linus Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 07
Anna-Maria Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 27
Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08
Louise Rönnqvist
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 11
Felix Thiel
Forskarstuderande, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 86
Carola Wiklund-Hörnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 69
Senast uppdaterad: 2021-11-09