"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Satish Strömberg

Jag är IKT-coach för humanistiska fakulteten. Jag vägleder och samråder med kollegorna om hur de kan använda, och bli hjälpta av, modern digital teknik för undervisning, forskning och administration

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Humlab
Plats

Jag har två universitetsutbildningar: en Kandidatutbildning i Industrial Studies vid University of Northumbria och en lärarutbildning vid Leicester University. Från Umeå universitet har jag en Fil. Kand i engelska, statsvetenskap och nationalekonomi. Jag har undervisat engelska på olika nivåer, för allt från nybörjare till avancerade studenter, vid olika universitet och institutioner i Spanien, dåvarande Tjeckoslovakien, England och Sverige. Mellan 2000-2012 var jag adjunkt i engelsk språkvetenskap och hade undervisning i grammatik, lingvistik, barns språkutveckling, språkhistoria, sociolingvistik, och IKT för språklärare.

Sedan september 2009 är jag IKT-coach för humanistiska fakulteten med Humlab som arbetsplats. Jag hjälper lärare med vår lärplattform, video inspelningar, och med hantering av olika digitala tjänster. Jag ger individuell konsultation men även workshops och föreläsningar. Mitt expert område är AI-kompetens, eLearning, Blended learning, och Student Generated Content.

Jag ger även digital rådgivning och stöd till forskare för att hitta möjliga lösningar i deras forskning

Webbsidor

AI-Literacy

Student Generated Content

AI, education and children: report 2023, Wallenberg-stiftelserna 2023 : 5-6
Danielsson, Karin; Pashevich, Ekaterina; Strömberg, Satish; et al.
Educare, Malmö: Malmö högskola 2020, Vol. 3 : 109-141
Lindvall-Östling, Mattias; Deutschmann, Mats; Steinvall, Anders; et al.

Forskningsprojekt

17 juni 2022 till 16 juni 2024
31 oktober 2018 till 31 december 2022