"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sebastian Östlund

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats

Mina nuvarande forskningsintressen härstammar i skärningspunkten mellan axiologi och politisk filosofi. Jag intresserar mig särskilt för frågor som rör hur vi kan och bör bestämma gränserna för värdedomänen av välfärd så som den analyseras inom kapabilitetsramverket. Trots min sympatiska inställning till pluralistiska ramverk av det här slaget söker jag tillräckligt substantiella normativa principer för inkluderingen och exkluderingen av specifika värdeobjekt inom och från den här värdedomänen. Frågor om vad vi bör distribuera rättvist, och varför det är på det viset tar därför upp en ansenlig del av min tid.

 

Jag har ett mycket starkt intresse för filosofiundervisning. Jag har haft nöjet att undervisa i olika ämnen, däribland vetenskapsteori (både för natur- och samhällsvetenskaper), forskningsetik, och politisk filosofi. Detta har jag gjort vid Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan, och Stockholms universitet. Kurserna har varit på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildningsnivå. För mer information, se gärna fliken "Undervisning".

Journal of Happiness Studies, Springer Science+Business Media B.V. 2024, Vol. 25, (1-2)
Östlund, Sebastian
Res Publica, Springer Nature 2024, Vol. 30 : 211-228
Östlund, Sebastian
Moral Philosophy and Politics, Walter de Gruyter 2023, Vol. 10, (1) : 185-201
Östlund, Sebastian
Umeå studies in philosophy, 14
Östlund, Sebastian
Ethical Theory and Moral Practice, Springer 2021, Vol. 24, (4) : 933-947
Östlund, Sebastian

Forskningsprojekt

3 september 2018 till 2 september 2022

Allmänt

Min undervisningserfarenhet är bred. Jag har undervisat både på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildningsnivå. Ämnen inkluderar vetenskapsteori, forskningsetik, och politisk filosofi. Mer detaljerad information följer.

Umeå universitet

Doktorand

 • Developing as a Doctoral Researcher (HT 2020: föreläsning om att strukturera doktorandprojekt)
 • Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (HT 2019, VT 2019, HT 2018: examination)
 • Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna (VT 2019: filosofiundervisning och examination)
 • Politisk filosofi (VT 2021, VT 2020: kursansvarig, VT 2019: seminarieundervisning och examination)
 • Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori (VT 2021, VT 2019: seminarier om välfärd och mått)
 • Teknik, etik och miljö (VT 2021, VT 2020: etikundervisning och examination)

 

Kungliga Tekniska högskolan

Forskningsingenjör

 • Theory and Methodology of Science (VT 2018, HT 2017, VT 2017: seminarieundervisning, projektmöten, examination, och kursutveckling)
 • Philosophy of Science for Engineers and Scientists (VT 2018, HT 2017: utformning av MOOC)

 

Stockholms universitet

Timlärare

 • Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (VT 2018, HT 2017, VT 2017, HT 2016, VT 2016, HT 2015: seminarieundervisning, examination)
 • Kunskap och vetenskap (VT 2018, HT 2017)
 • Scientific Method and Research Ethics (HT 2017: examination)

 

SI-ledare (eng. ”Supplemental Instructor”) vid Stockholms universitet i kurserna:

 • Praktisk filosofi I (30 hp, Filosofi, ekonomi, och politik-programmet, HT 2014):

- Inledning till argumentation, semantik och logik (7,5 hp)
- Normativ etik och politisk filosofi (7,5 hp)
- Metaetik (7,5 hp)
- Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi (7,5 hp)

 

 • Praktisk filosofi II (30 hp, HT 2016, HT 2015, VT 2015):                            

- Klassiska texter (6 hp)
- Politisk filosofi (6 hp)
- Samhällsvetenskapens filosofi (6 hp)
- Metaetik (6 hp)
- Normativ etik (6 hp)

 

 • Teoretisk filosofi II (30 hp, VT 2016):

- Medvetandefilosofi (7,5 hp)
- Språkfilosofi (7,5 hp)
- Seminarium (7,5 hp)
- Originalverk (7,5 hp)

 

 • Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (7,5 hp, VT 2017)

- Fyra grupper under terminen.
- Projektrapport: ”SI-verksamhetens potentiella tillämpningsområden och verkan inom filosofiämnet”, en kort rapport skriven i samarbete med två SI-ledarkollegor (Marie Kagrell och Helena Björnesjö) om tillämpningen av samverkansinlärningsmetoder inom filosofiämnet på universitetsnivån.