Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Simon Lundberg

Simon Lundberg

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i relation till en multietnisk klassrumskontext. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HF133 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier sedan hösten 2020. Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia och bygger på de erfarenheterna när jag nu forskar om olika lärares sätt att omförhandla historieundervisningen i relation till en multietnisk klassrumskontext. I min avhandlingsstudie intresserar jag mig för hur historielärare upplever och ger uttryck för att en multietnisk klassrumskontext påverkar undervisningens upplägg, möjligheter och utmaningar. Med forskningen vill jag lyfta fram lärares erfarenheter kring dessa frågor, för att på så sätt skapa en diskussion som kan vara värdefullt för andra i lärarprofessionen att ta del av.