"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Simon Lundberg

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i relation till en multietnisk klassrumskontext. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.134 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier sedan hösten 2020. Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia och bygger på de erfarenheterna när jag nu forskar om historielärares erfarenheter av vad multietniska klassrumskontexer kan innebära för deras historieundervisning. I fokus står relationen mellan lärares beskrivningar av historieundervisningens roll och multietniska klassrumskontexters betydelse för undervisingen. Med forskningen vill jag lyfta fram lärares erfarenheter kring dessa frågor, för att på så sätt skapa en diskussion som kan vara värdefullt för andra i lärarprofessionen att ta del av.