"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärares sätt att omförhandla historieundervisningen i relation till en multietnisk klassrumskontext

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Simon Lundberg har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia och bygger på de erfarenheterna när han nu forskar om olika lärares sätt att omförhandla historieundervisningen i relation till en multietnisk klassrumskontext.

Projektansvarig

Simon Lundberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 51

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I sin avhandlingsstudie intresserar Simon Lundberg sig för hur historielärare upplever och ger uttryck för att en multietnisk klassrumskontext påverkar undervisningens upplägg, möjligheter och utmaningar.

Med forskningen vill han lyfta fram lärares erfarenheter kring dessa frågor, för att på så sätt skapa en diskussion som kan vara värdefullt för andra i lärarprofessionen att ta del av.

Senast uppdaterad: 2021-10-28