"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärares sätt att omförhandla historieundervisningen i relation till en multietnisk klassrumskontext

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Simon Lundberg har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia och bygger på de erfarenheterna när han nu forskar om historielärares uttryck för historieämnets roll och multietniska klassrumskontexters betydelse för undervisningen.

Projektansvarig

Simon Lundberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 51

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I sin avhandlingsstudie intresserar sig Simon Lundberg för historielärares utsagor om vad multietniska klassrumskontexter kan innebära för historieundervisningen i termer av möjligheter, utmaningar och realisering. I fokus står relationen mellan lärares utsagor om olika roller deras historieundervisning fyller och multietniska klassrumskontexters betydelse.

Med forskningen vill han lyfta fram lärares erfarenheter kring dessa frågor, för att på så sätt skapa en diskussion som kan vara värdefullt för andra i lärarprofessionen att ta del av.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-04