"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sofia Österborg Wiklund

Sofia Österborg Wiklund

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HUM.F.104 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är internationell postdoktor i utbildningsvetenskap, finansierad av Vetenskapsrådet. Jag är verksam i forskningsmiljön historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet, samt kopplad till forskargrupperna Sivilsamfunn i Norden och Den nordiske utdanningsmodellen vid Universitetet i Oslo. Mitt postdocprojekt handlar om relationen mellan det svenska internationella biståndet och folkbildningen, samt hur nordisk identitet, inkludering och exkludering skapats i utbildning för biståndsarbetare under 60-90-talen.
 
Jag är i botten samhälls- och kulturanalytiker, och har en doktorsexamen i pedagogik med inriktning på vuxnas lärande och folkbildning. Jag disputerade år 2019 på avhandlingen ”Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser”.
 
Jag är även involverad i forskning rörande inkluderande och normkritisk pedagogik, samt i de nya, framväxande fälten för neurodiversitetsstudier, kritiska ADHD-studier och kritiska neurotypikalitetsstudier.